(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.60

Advertisement   องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานฯ 1. หัวหน้ากองการเงิน 1 อัตรา เงินเดือน 24,000 บาท (หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มประสบการณ์) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน – มีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2. พนักงานบัญชี 6 กองบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,900 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี – มีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 6 ปี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wma.or.th หัวข้อสมัครงาน และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองที่กองทรัพยากรบุคคล ภายในกำหนด บัดนี้-31 พ.ค.60 ในวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญแล้วส่งมาที่ กองทรัพยากรบุคคล […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-23พ.ค.60

  องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่า – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50  – ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผลทดสอบอื่นที่เทียบเท่า หรือผลการทดสอบของ อจน. – ระดับ 3 คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท – ระดับ 4 คุณวุฒิ ป.โท เงินเดือน 17,830 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-23 พ.ค.60 (สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท18-28เม.ย.60

  องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร 18-28 เม.ย.60 (สมัครทางไปรษณีย์ได้) ดังรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้        

(สมัครทางไปรษณียได้)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-27ม.ค.60

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานองค์การฯ ในตำแหน่งพนักงานบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา/ป.โททุกสาขา เปิดรับสมัครบัดนี้-27 ม.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน!งานรัฐวิสาหกิจ สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย 1. ตำแหน่ง พนักงานงบประมาณ ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน องค์การจัดการน้ำเสีย คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันยื่นใบสมัคร – วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน – คุณวุฒิ ป.ตรี ระดับ 3 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท – คุณวุฒิ ป.โท ระดับ 4 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,830 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน องค์การจัดการน้ำเสีย คุณสมบัติ – อายุไม่เกิน […]

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สังกัดสาขาสงขลา (บัดนี้ – 31 ก.ค.56) สมัครงานราชการ  องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสาขาสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ประจำที่สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาสงขลา จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 35 ปี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) อัตราเงินเดือนขั้นต้น 10,150 บวกประสบการณ์ปีละ 1 ขั้น แต่ไม่เกิน 5 ปี สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล […]

1 3 4