สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี2-6ก.ค.61

Advertisement   Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 2-6 ก.ค.61 ตามสังกัดที่มีอัตราว่าง Advertisement ปฏิบัติงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม| ปฏิบัติงานที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา |คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม|  

จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 11-15มิ.ย.61

    จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6 จำนวน 1 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ 11-15 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน วุฒิ ป.โท/ป.เอก30พ.ค.-8มิ.ย.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน สังกัดสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาจีน/การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน – ป.โท 17,500 บาท – ป.เอก 21,000 บาท สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 30พ.ค.-8มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4371-3060 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส.23-27เม.ย.61

    กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่  23-27 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4377 7837 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการจัดการการกีฬา/สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร บัดนี้-16ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา 1. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา     – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท หรือ ป.เอก สาขาการจัดการการกีฬา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือการบัญชี 2. อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา    – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท หรือ ป.เอก ทางด้านนาฏศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    – ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางด้านนาฏศิลป์ การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-26ม.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ 22-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 26ธ.ค.60-5ม.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ภายในวันที่ 26 ธ.ค.60-5 ม.ค.61 ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4377 7395 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 17-24ต.ค.60

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (สารสนเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีวิชาเกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 (ภายในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม) 17-24ต.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(32อัตรา)ม.มหาสารคาม รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.60

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ จำนวน 32 อัตรา คุณวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-8 ก.ย.60 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศทั้ง 6 หน้า             

ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 31ก.ค.-4ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 14 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 5 อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3
error: