BOIรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 22-29ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   ฺBOI รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Power point, Photoshop, Access Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 22-29 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

40อัตรา!!กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์26ก.ค.-3ส.ค.61

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม จิตวิทยา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร บัญบัณฑิต หรือพาณิชยศาสตรบัณฑิต 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี) – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี26มิ.ย.-2ก.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก) 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 12-16มี.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา  1. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 12-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สสจ.พิษณุโลก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.5-9มี.ค.61

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 5-9 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-7ก.พ.61

    กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกกำหนดได้  ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://pvlo-phs.dld.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 055-258654 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 15ม.ค.-5ก.พ.61

    กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท (ปฏิบัติงานอยุธยา, ปัตตานี, ชัยนาท, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, พิษณุโลก และยโสธร) คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://m-culture.job.thai.com ภายในวันที่ 15 ม.ค.-5 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 8-12ม.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 8-12 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รพ.พุทธชินราช รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 21-29ธ.ค.60

    โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่างข้างต้น 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่างข้างต้น 3. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง […]

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

1 2 7