กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี7-11พ.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการสรรพสามิต คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 2. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 3. พนักงานประจำสำนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่าง 7-11 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 4-15ธ.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภายในวันที่ 4-15 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056 611 309, 056 612 309 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.1-8ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 11 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ภายในวันที่ 1-8 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รพ.พิจิตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 5-12ก.ค.60

  โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และไฟฟ้ากำลัง 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน18,000 5-13มิ.ย.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาการสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ขอและยืนใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ภายในวันที่ 5-13 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 056 611 309 […]

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 รับสมัครงานวุฒิ ม.3 เงินเดือน15,400 บัดนี้-28เม.ย.60

  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 (จังหวัดนครสวรรค์) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร เพศชาย วุฒิ ม.3 เงินเดือน 15,400 บาท เปิดรับสมัคร 18-28 เม.ย.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้              

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ7-21ก.พ.60

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา บรรจุในหลายจังหวัด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dip.job.thai.com 7-21 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 14 หน้า (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)                        

ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจิตร รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ปวท/อนุปริญญา/ป.ตรี14-21ธ.ค.59

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา 1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,950 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา เงินเดือน 14,070 บาท  – ปวช.  หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร […]

1 2
error: