กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 14-21พ.ย.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 14-21 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ป.ป.ส.รับสมัครเจ้าหน้าที่25อัตรา ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก ปฏิบัติงาน กทม-ภูมิภาค สมัครออนไลน์บัดนี้-4พ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด 25 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตรต์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์(จะต้องมีหน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย) สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติด พื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 (ปปส.ภ.1) จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 (ปปส.ภ.2) จังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 (ปปส.ภ.3) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (ปปส.ภ.4) จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส.ภ.5) […]

กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค13-19ก.ค.61

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 13-19 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ในหน่วยงานที่มีอัตราว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และได้รับประกาศนายท้ายเรือกลลำน้ำจากกรมเจ้าท่า หรือใบประกาศคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นครราชสีมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานอมรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงาน และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงาน […]

(สมัครทางไปรษณีย์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส.บัดนี้-31ก.ค.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  1. พนักงานธุรการ (ส่วนกิจการนักศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน 12,990 บาท ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ 2. พนักงานธุรการ (ส่วนแผนงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 12,900 บาท ปวส. ทางด้านบริหารธุรกิจ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-31 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา2-6ก.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 2-6 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044 242081 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครทางไปรษณีย์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็นพนักงานสายวิชาการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-27มิ.ย.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งครูและนักวิจัยการศึกษา 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-27 มิ.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี1-10พ.ค.61

    กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์/สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการตลาด/สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเลขานุการ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-10 พ.ค.61 […]

(สมัครทางไปรษณีย์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,800 บัดนี้-4พ.ค.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 21,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  – อายุไม่เกิน 35 ปี – ป.ตรี ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ – สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษา หรือภาระใดๆ เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-4 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 10-18เม.ย.61

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และรู้จักระเบียบพัสดุได้เป็นอย่างดี 2. ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 10-18 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-11,20เม.ย.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน : เปิดรับสมัครบัดนี้-11 เม.ย.61 (สมัครทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1. ช่างฝีมือ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,180 บาท วุฒิ ม.6 2. นายช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,990 บาท ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ด้านช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม 3. พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,990 บาท  ปวส. ด้านพานิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป : เปิดรับสมัครบัดนี้-20 เม.ย.61 (สมัครทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงินเดือน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด วุฒิ ม.6 หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก เช่นหนูเมาส์ หนูแรท กระต่าย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  

1 2 9
error: