บรรจุทั่วประเทศ! กรมป่าไม้ รับสมัครบรรจุ61อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครผ่านออนไลน์7-15ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวส./ป.ตรี 1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 7 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 5 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 14 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา 8. ช่างไม้ 2 อัตรา 9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 10. พนักงานพิทักษ์ป่า 7 อัตรา 11. ช่างสำรวจ 10 อัตรา 12. ช่างศิลป์ 1 อัตรา 13. […]

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครคนงาน-คนขับรถ18อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-22ก.ค.66

  สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว – พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 12 อัตรา – พนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา – พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา – พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) 1 อัตรา – พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) 1 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตราชเทวี บัดนี้-20ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 30อัตรา 12-30มิ.ย.66

  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พนักงานบริการ 4 อัตรา – ไม่กำหนดวุฒิ/วุฒิ ม.3/ม.6 หรือ – ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา – มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ – มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ – ได้รับวุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 3. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิ 4.ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา – มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 […]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย-หญิง)

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) เหล่าแพทย์ 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป และไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการ ผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่มีอยู่มิได้) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ […]

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 1-9ส.ค.62

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำกองการเงินและบัญชี พนักงานบริการ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์ หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค […]

งานคนพิการ สมัครทางไปรษณีย์ได้! กรมพินิจฯ รับสมัครนักวิชาการเงิน วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 7-18ม.ค.62

    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณลานชั้น 1 (ฝั่งประตูกระทรวงยุติธรรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และประเมินบุคคล กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 7-18 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 15-30พ.ย.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,750 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำวารสารภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 32 ชั้น 4 แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ภายในวันที่ 15-30 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ    

1 2 75
error: