กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 29พ.ค.-5มิ.ย.67 1. นักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี, นิติกร วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/dss2024051/dss2024051_1  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/dss2024052/dss2024052_1

กรมขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล มีค่าที่พัก/ค่าเดินทาง(ไป-กลับ) ให้ กรณีได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจพิเศษนอกสถานที่ ประจำโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฯ : นักวิชาการสถิติ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (ประจำห้องมอนิเตอร์ เข้าเวรเป็นผลัด/กะ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา วุฒิ ปวช. (ประจำห้องมอนิเตอร์ เข้าเวรเป็นผลัด/กะ) ประจำโครงการสนับสนุนการจัดการข้อมูลของผู้ชับขี่รถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31พ.ค.67 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2271 8888 ต่อ 1251 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศ/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านไฟล์รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง))  

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร ผอ.ตรวจสอบภายใน

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี หากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้-10มิ.ย.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม)) สิทธิ์สวัสดิการ 1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 – 8% ตามอายุงาน 3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน 5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน 9. […]

TED Fund รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.67 ((รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ปวช. บัดนี้ -27พ.ค.67

  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป –  ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา ปวช.สาขาช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมประสาน ช่างยนต์ หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท – ช่างไม้ 3 อัตรา ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 5,000 บาท – ช่างสี 1 อัตรา ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท […]

TEDFund รับสมัครตรวจสอบภายใน-พัฒนาธุรกิจ(อาวุโส) บัดนี้-31พ.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา – พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี – พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-31 พ.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร))

กรมการจัดหางาน รับสมัคร จนท.สายด่วน-ล่ามภาษาพม่า บัดนี้-24พ.ค.67

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา ล่ามภาษาเมียนมาเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครต้องพิมพ์ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ พร้อมทั้งสแกนเอกสารให้ชัดเจน และแนบไฟล์เอกสารให้เรียบร้อย ส่งทาง e-mail : [email protected]      

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 22เม.ย.-6พ.ค.67

  ประกาศสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น ระดับกลาง 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรการฝึกบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนน การทดสอบไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ) 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ธุรกิจ ระดับต้น 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 3. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ระดับต้น 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา โดยมีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบัญชีภายนอก หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 6 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

1 2 63
error: