กสม.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครผ่านออนไลน์ 22-31ส.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานช่างเทคนิค 1 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา Advertisement 2. พนักงานจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กรุงเทพ) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. พนักงานวิชาการสิทธิมนุษยชน 6 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กรุงเทพ) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางกฎหมาย หรือทางสังคมศาสตร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 22–31ส.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ รับสมัคร จนท.ประชาสัมพันธ์-IT วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-16มิ.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ การพัฒนา หรือประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-16มิ.ย.66 โทร. 0 2141 3861 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 55 อัตรา 

  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 55 อัตรา  เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ขับรถยนต์ มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 […]

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ รับสมัครลูกจ้าง55อัตรา 13-21ธ.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานบริการ 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย นายช่างเทคนิค 1 อัตรา 1) มีประสบการณ์ในการดูแลการซ่อมแซม บำรุงรักษา การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ ควบคุมอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่ใช้สำหรับการประชุม การตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 2) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางช่าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา นักจัดการงานทั่วไป 31 อัตรา ได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา […]

(สมัครออนไลน์ได้)สำนักงาน กสม.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 1-31พ.ค.60

  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ – บรรจุครั้งแรก 5 อัตรา (ถ้าติดอันดับที่ 1-30 มีโอกาสบรรจุสูงมาก) – วุฒิ ป.ตรี กฎหมาย/สายสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร/บัญชี ฯลฯ) – การสอบมี ภาค ก (เลข+ภาษาไทย) (ไม่เกี่ยว กพ) / ข / ค (ใครได้ภาค ก กพ มาแล้วก็ต้องสอบภาค ก นี้ใหม่ เพราะ กรรมการสิทธิเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ งานบริหารบุคคลจึงไม่ขึ้นกับ ก.พ.) – เงินเดือน 15,000 บาท (บรรจุครบหนึ่งปี ถ้ามี ป.โท กม/สายสังคม นำมาปรับวุฒิ ฐานเงินเดือนได้) […]

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.พ.57)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ก.พ.57 ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทางกฎหมาย หรือทางสังคมศาสตร์ ไม่ต้องผ่าน ก.พ ภาค ก. สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.nhrc.or.th/ ค่าสมัครสอบ 230 บาท ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง http://job.nhrc.or.th/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน เข้าเว็บไซต์สมัครงาน <<

error: