เผยสมาคมของ “ศรีสุวรรณ” มีหน้าที่อะไร สำคัญอย่างไรกับการเมืองไทย

Advertisement “สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย” ที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาคมฯ อยู่นั้น เป็นที่สนใจจากคนในสังคม และตั้งคำถามว่า บทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ นี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับการเมืองไทย Advertisement สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้รับการรับรองให้จดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคม” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีสมาชิกเพียง 3 คน ได้แก่ นายนันธวัฒน์ ปรารภกุล นายกสมาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคม นางฐิติมา บุญประเสริฐ กรรมการและเหรัญญิก สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีทั้งหมด 8 ข้อด้วยกัน เช่น การปกป้องรัฐธรรมนูญ การติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง และการลงประชามติต่างๆ ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข ส่วนผลงานของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปีนี้มีแสดงไว้หลายเรื่อง เช่น Advertisement ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบกรณี […]

“เสรีพิศุทธ์” อนุมัติ “ทนายอนันต์ชัย” ยื่นถอนสมาคม “ศรีสุวรรณ” พรุ่งนี้

วันที่ 5 มิ.ย.65 ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายกระดูกเหล็ก โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช เตรียมยื่นเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า อนุมัติเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย !!! วันนี้ผมมาพบท่าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เพื่อทำและมอบอำนาจให้ผมยื่นหนังสือร้องเรียน ถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกจากทะเบียนสมาคม ต่ออธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 8 แฟ้ม ผมอยากจะบอก นายศรีสุวรรณ จรรยา และสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ว่า การที่เราจะร้องเรียนใครสักคนหนึ่ง องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ควรมีข้อมูลและศึกษาข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้เสียก่อน ไม่ใช่สักแต่จะร้องโดยใช้กระดาษไม่กี่แผ่น เพราะหากการร้องเรียนไม่เป็นความจริงตามที่ร้องเรียน ชื่อเสียงเกียรติยศของวงค์ตระกูลบุคคลที่ถูกร้องเรียนต้องย่อยยับพินาศสิ้น ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนได้ เพราะข่าวที่เสนอไปแล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงทรัพย์สินเงินทองด้วย ผมจะไม่ยอมให้คุณศรีสุวรรณ จรรยา ทำเช่นนั้นอีก พรุ่งนี้ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. เจอกันที่กระทรวงมหาดไทย แล้วจะรู้ว่า “นรกมีจริง“   […]

error: