(สมัครออนไลน์)กรมอนามัย เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร21-30พ.ย.59

Advertisement Advertisement กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 คุณวุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.anamai.moph.go.th (หัวข้อ "รับสมัครสอบ") ภายในวันที่ 21-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย  เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 […]

(มีป.ตรีทุกสาขา)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน วุฒิป.ตรี 17-26พ.ย.59

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://deqp.job.thai.com ภายในวันที่ 17-26 พ.ย.59 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ป.ตรี ทุกสาขา 2. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(16อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)ป.ป.ท.เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร21-25พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 16 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://pacc.job.thai.com ภายในวันที่ 21-25 พ.ย.59   * ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการพัสดุ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา  * ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ * ตำแหน่ง นิติกร ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท เงินเดือน22,750 รับสมัครบัดนี้-30พ.ย.59

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 22,750 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.doeb.go.th ตลอด 24 ชม. ภายในวันที่ 8-30 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(11อัตรา)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท รับสมัคร10-30พ.ย.59

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 11 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – เป็นผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท  ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.fpo.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ http://job.fpo.go.th ภายในวันที่ 10-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(26อัตรา)กรมคุมประพฤติรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-21พ.ย.59

กรมคุมประพฤติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 26 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.probation.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ" หรือ https://probation.job.thai.com ภายในวันที่ 1-21 พ.ย.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น) …

(สมัครออนไลน์) BOI เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-2พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.boi.go.th หรือ https://boi.job.thai.com ภายในวันที่ 26 ต.ค.-2 พ.ย.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี รับสมัคร4-24พ.ย.59

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (คุณวุฒิ ป.ตรี) และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (คุณวุฒิ ปวส.) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com ภายในวันที่ 4-24 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด 

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-10พ.ย.59

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 12 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.job.thai.com ภายในวันที่ 2-10 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

(9อัตรา สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-10พ.ย.59

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 20 ต.ค.-10 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 143 144 145 146
error: