สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร จนท.คอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวส./ป.ตรีบัดนี้-27ม.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,200-15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส./ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้ สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงภัยได้ มีทักษะการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น มีทักษะการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ Advertisement ***คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ทาง zoom รับสมัครทางอีเมล์บัดนี้-27ม.ค.66 เวลา 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ 2ก.พ.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2629-8000 ต่อ 4446 (คุณพิษณุ) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.65

  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า ทางการบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน 1. กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ชั้น 7 ลิฟท์ W2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 2. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล อัตราค่าจ้าง วุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท/เดือน วิธีสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail: [email protected] หรือยื่นสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-28ต.ค.65 เวลา 16.30 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. […]

สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หลายอัตรา

  กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2564 กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เพศชาย) หลายอัตรา อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 7 คุณสมบัติ : – สามารถปฏิบัติงานในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ – มีความรู้ในด้านปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่ง resume ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564 ระบุ […]

ครม.ไฟเขียว ‘เสธ.ไก่’ นั่งเลขาฯสมช.คนใหม่ นายทหารคนที่ 5 โอนข้ามห้วย ยุคประยุทธ์

ครม.ไฟเขียว ‘เสธ.ไก่’ นั่งเลขาฯสมช.คนใหม่ เรียบร้อยแล้ว นายทหารคนที่ 5 โอนย้ายนั่งตำแหน่งนี้ ในยุครัฐบาลประยุทธ์ วันที่ 14 ก.ย.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ พล.อ.สุพจน์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 (ตท.22) ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา นับเป็นนายทหารคนที่ 5 แล้ว ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ในยุคของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ โดยก่อนหน้านี้เคยโอนย้ายนายทหารมาดำรงตำแหน่งนี้ถึง 5 คนติดต่อกัน ได้แก่ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา พล.อ.ณัฐพล […]

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-14ก.ค.60

  สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านรัฐศาสตร์ เช่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ เป็นต้น ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านอักษรศาสตร์ ด้านเศรษศาสตร์ และด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (GPA 2.50)  – มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยต้องมีผลคะแนนหรือผลสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ และผลสอบดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ หากมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผล TOEFL IBT คะแนนตั้งแต่ 65 คะแนนขึ้นไป ผล IELTS ผลคะแนนรวมทุก Band ตั้งแต่ 5.5 […]

error: