สปสช.ชี้ ‘โรคซึมเศร้า’ บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ รักษาฟรี

โรคซึมเศร้าเป็นแล้วรักษาได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสิทธิรักษาพยาบาล บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ คุ้มครองการรักษาทั้งหมด ไทยพีบีเอสออนไลน์ มีโอกาสพูดคุยกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาเพราะเข้าไม่ถึงข้อมูลบริการด้านต่างๆ รวมทั้งกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งไม่รู้ว่าสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง ครอบคลุมการรักษาโรคดังกล่าวหรือไม่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถใช้สิทธิได้ทันที หากได้รับคำวินิจฉัยจากจิตแพทย์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงยารักษาโรคซึมเศร้า มีจำนวน 8 รายการ “เมื่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โรคซึมเศร้ารักษาได้ฟรี” สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจในสิทธิการรักษาพยาบาลของตัวเอง สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 เมื่อโทรไปแล้ว ให้กดหมายเลข 2 พร้อมใส่เลขบัตรประชาชน ระบบจะแจ้งสิทธิมาทันที หากมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะแจ้งหน่วยงานบริการประจำ (ใกล้บ้าน) ว่าอยู่ที่ไหน เพื่อเดินทางไปรักษา ส่วนสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบคลุมการรักษาโรคซึมเศร้าทั้งข้าราชการและครอบครัว หากแพทย์ตรวจแล้วระบุว่าเป็นโรคซึมเศร้าสามารถรักษาทันที ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิเพิ่มเติมที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 02-127-7000 ขณะที่สิทธิประกันสังคม สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชทุกประเภท สามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ในระบบประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-25ก.พ.62

    สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ สมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx บัดนี้-25 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เงินเดือน 18,000-32,000 ขึ้นกับประสบการณ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์เครือข่าย/Hardware/Software/Database หรืองานที่ปฏิบัติ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) และประสบการณ์ทั่วไป 5 ปี  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) พนักงาน call center จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-17,600 วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) เจ้าหน้าที่อาวุโส งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ปฏิบัติงานพิษณุโลก เงินเดือน 18,000-32,000 ขึ้นกับประสบการณ์ ป.ตรี/ป.โท […]

ครม.เคาะแล้ว!! เพิ่มงบบัตรทองปี63 เติมเต็มสิทธิประโยชน์ให้คนไทยมากขึ้น

  14 ก.พ.62 เว็บไซต์ รัฐบาลไทย รายงานว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 1.91 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี 2562 จำนวน 6,500 ล้านบาท ประกอบด้วย • งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) จำนวน 48.26 ล้านคน คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาทต่อผู้มีสิทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 173 บาทต่อผู้มีสิทธิ • ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์  • ค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  • ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน  • ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ • ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน  • ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว • […]

สปสช.ชี้ ‘สิทธิบัตรทอง’ เข้าฉุกเฉินนอกเวลา’ไม่เสียเงิน’ แต่ต้องคิดว่าฉุกเฉินจริง และให้คิวอาการหนักก่อน

  "รศ.พญ.ประสบศรี" ชี้ ป่วยฉุกเฉินของสิทธิบัตรทองหมายรวมถึงฉุกเฉินในมุมของผู้ป่วยด้วย ไม่ต้องถึงระดับสีแดงก็รับบริการที่ห้อง ER ได้โดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ต้องรอคิวให้หมอรักษาผู้ป่วยหนักก่อน หรือเลือกจ่ายเงินรับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็ได้ รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีการเก็บค่าบริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการว่า กรณีนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่านอกเวลาราชการคือเวลาของผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่ใช่เวลาของคนที่อยากจะมารับบริการเมื่อไหร่ก็มาได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะแตกต่างจากประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการตรงที่คำว่าฉุกเฉินในระบบบัตรทองจะครอบคลุมไปถึงความฉุกเฉินในมุมของคนไข้ด้วย หมายถึงให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไข้ด้วยเพราะว่าบางครั้งคนไข้ไม่เข้าใจว่าอะไรคือฉุกเฉิน ดังนั้นถ้าคิดว่าอาการที่ตัวเองเป็น เป็นปัญหาฉุกเฉิน ก็สามารถใช้บริการได้ "ห้องฉุกเฉินเปิดให้สำหรับทุกสิทธิแต่ต้องเฉพาะที่เป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ซึ่งในกรณีคนไข้สิทธิอื่นที่ไม่ใช่บัตรทอง มีเฉพาะคนไข้สีแดงที่ไม่ต้องเสียเงิน แต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรทองจะคลอบคลุมไปถึงสีเหลืองและเขียวด้วย เป็นกติกาที่มีตั้งแต่ตอนเริ่ม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่ากรณีฉุกเฉินของคนไข้บัตรทอง เรารวมถึงความฉุกเฉินที่คนไข้พิจารณาด้วย" รศ.พญ.ประสบศรี กล่าว อย่างไรก็ดี ในการรับบริการในห้องฉุกเฉินนั้น จะต้องเป็นการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยคิดว่าฉุกเฉินจริงๆ เช่น ปวดท้องแล้วคิดว่าเป็นปัญหาฉุกเฉิน แต่ถ้ามาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ใช่ฉุกเฉินสีแดง อาจเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว คนไข้ก็จะไม่ถูกปฏิเสธการให้บริการแต่ต้องเข้าระบบการจัดลำดับความสำคัญที่ว่าคนไข้ฉุกเฉินสีแดงต้องได้รับการดูแลก่อน และเมื่อให้บริการแล้วจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ "แต่ไม่ใช่ว่าคนไข้บอกว่ากลางวันฉันไม่ว่าง ฉันจะมาเวลานอกราชการ มารับบริการตามใจฉันไม่ได้ ทำได้อย่างเดียวคือมีอาการและคิดว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินจึงขอมาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน ต้องนั่งคอยตามการจัดลำดับความเร่งด่วนของคนไข้ ถ้าคนไข้เดินเข้ามาบอกว่าจะขอทำแผล แบบนี้คงไม่ใช่ฉุกเฉิน หรือเพิ่งเลิกงานเลยจะมาตรวจ แบบนี้ก็ไม่ใช่ ก็ต้องไปคลินิกนอกเวลาราชการที่มีการคิดเงิน หรืออีกอย่างคือนั่งรอที่ห้องฉุกเฉินจนกระทั่งคนไข้ฉุกเฉินหมดก่อน แล้วค่อยทำแผล แบบนี้ก็ไม่ต้องคิดเงิน ถ้าถูกคิดเงินก็มาอุทธรณ์คณะกรรมการควบคุมฯ ของ […]

สปสช.รับสมัครพนักงาน call center ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก เงินเดือน15,000-17,600 สมัครออนไลน์บัดนี้-25ธ.ค.61

    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน call center จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-17,600 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี  ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx ( เข้าเว็บไซต์ดังกล่าว แล้วเลื่อนลงไปกรอกใบสมัครด้านล่างเว็บดังกล่าว ) บัดนี้-25 ธ.ค.61 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

ผู้ประกันตนอุ้มท้องเฮ! สปสช.เพิ่ม‘ค่าตรวจ-รับฝากครรภ์’ อีก1,000บาท

  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ให้สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยการเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง และเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ สปส.ยังได้มีการสนับสนุนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพ ที่กำหนด คือ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท และอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท […]

1 7 8