สนง.ปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ13อัตรา บัดนี้-2ก.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร Advertisement พนักงานบริการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3 พนักงานธุรการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3 พนักงานการเงินและบัญชี สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สปช.ทบ. 4 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานเขียนโปรแกรม สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปช.ทบ. 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 ถึง วันศุกร์ที่ […]

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครนักร้องและนักแสดง บัดนี้-18 มิ.ย.64

  กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ตำแหน่ง นักร้อง และนักแสดง จำนวน 7 อัตรา 3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 3.1 ตำแหน่ง นักแสดง (ชาย/หญิง) 3.1.1 เป็นโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี 3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่ทางราชการกำหนด จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้) 3.1.3 มีความสามารถในการแสดง (รำ, เต้น, พิธีกร) 3.1.4 มีความสามารถในการร้องเพลง (สากล, ไทยสากล, ไทยลูกทุ่ง) 3.1.5 […]

มณฑลทหารบกที่35 รับสมัครพนักงานราชการ5อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.64

  มณฑลทหารบกที่ 35 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง ) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. พนักงานธุรการ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จำนวน 2 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานธุรการ สำนักงานสัสดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.3 3. พนักงานธุรการ สำนักงานสัสดีจังหวัดแพร่ 1 อัตรา ( หญิง ) วุฒิ ม.3 4. ช่างประปา กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จำนวน 1 อัตรา (ชาย ) วุฒิ ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง * ประเภทชาย ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจ เลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 […]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ592อัตรา 24-30มิ.ย.64

  กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 592 อัตรา **สถานที่บรรจุมีระบุในแนบท้ายประกาศ 1. พนักงานบริการ 36 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ 79 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 3. ลูกมือช่าง 23 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 4. พนักงานการเงินการบัญชี6 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. 5. พนักงานธุรการ14 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 6. พนักงานพัสดุ 12 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 7. พนักงานรถทุ่นแรง 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 8. พนักงานเขียนโปรแกรม […]

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุ 3 อัตรา บัดนี้- 15 มิ.ยน.64

  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย (หมายเหตุ สภากาชาดไทย ไม่เป็นหน่วยงานราชการ) 1. ตำแหน่งนายแพทย์ 4-6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา 1 อัตรา วุฒิ พ.บ. 2. ตำแหน่งวิศวกร 3-5 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา 1 อัตรา วุฒิ ม.3 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 7-17 มิ.ย.64

  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ มศ.3/ม.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451055 […]

กลาโหม รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 28มิ.ย.-6ก.ค.64

  สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://odl.mod.go.th/Information-News/formcandidate64.aspx ตั้งแต่วันที่ 7-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สมัครด้วยตนเอง 28มิ.ย.-6ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟ รับสมัครช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 ยะลา บัดนี้-15มิ.ย.64

  งานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่(ยะลา)  รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ตำแหน่งช่างฝีมือ 1 ( คนการช่าง) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขอรับใบสมัคร ที่ทำการ/ที่ตั้งหน่วยชั่วคราวงานเครื่องกลบำรุงทางหนักหาดใหญ่ ที่ สถานี ยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โทร. 095-928-6319 ในวัน และเวลาราชการ รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) การรับสมัครครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.3 14-24 มิ.ย.64

  งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ณ ที่ทำการงานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ สมัครด้วยตนเอง ณ ตึกบัญชาการชั้น 1 ห้อง 102 ที่ทำการงานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่าย ปฏิบัติการเดินรถ โทร 02 2204206 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) 14-24 มิ.ย.64 เวลา 9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) การรับสมัครในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้- 21 มิ.ย.64

  มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.0-7334-0141 ต่อ 43007 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 46 47 48 50