ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 11 อัตรา

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6 ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000.00 บาท 2. ผู้ปฏิบัติงานประมง 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000.00 บาท 3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000.00 บาท Advertisement 4. พนักงานทำความสะอาด  2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000.00 บาท 5. ผู้ปฏิบัติงานประจำบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000.00 บาท […]

error: