วิทยาลัยเทคนิคน่าน รับสมัครครู วุฒิ ป.ตรี 24ก.ค.-4ส.ค.66

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยเทคนิคน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครู ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา รหัสวิชา ๒๑๑ กลุ่มวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลป์(ก่อสร้าง)/ อุตสาหกรรมศิลป์(โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/เทคโนโลยีการก่อสร้าง Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคน่าน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: