สภากาชาดไทย รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 1. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 2. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ 2 อัตรา ป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีวริทยาชีววิทยา,ชีวเคมี,คมี,ทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ Advertisement 4. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาศบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น 2 อัตรา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิศการแพทย์ (ถ้าไม่มีใบประกอบริชาชีพต้องสอบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี) 5. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ […]

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครผู้ประกาศและรายงานข่าว 16-22มี.ค.66

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท – ได้รับวุฒิ ม.6 – มีความรู้ ความสามารถในการใช้กาษาไทยและภาษาม้ง (ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างขัดเจน) สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 59 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลข้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มีนาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์ 0 5327 6068 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8อัตรา บัดนี้-24มี.ค.66

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 2. พนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์แผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.การพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส.สาขาการเงินและบัญชี 6. เจ้าหน้าที่ขายและบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-24มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13-17มี.ค.66

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2655 1. พยาบาลวิชาพ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/อนามัยุมชน/อนมัยสิ่งแวดล้อม 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 4. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 6. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 7. พนักานเปล 1 อัตรา […]

47อัตรา!! อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 47 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 2. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา 10 . พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7 อัตรา 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7 อัตรา 12. พนักงานขับรถยนต์ […]

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร วุฒิ ม.6 เพศชาย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 20,000-25,000 บาท OT โดยเฉลี่ยระหว่าง 5,000 – 12,000 บาทต่อเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ – ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00-17:30 (นอกเวลาคิดเป็น OT) – ดูแลรักษารถยนต์ 4 คัน – สถานที่ปฎิบัติงานสุขุมวิท 39 ไป-กลับ ไม่ต้องค้างคืน – ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 35-45 ปี วุฒิ ม.6 ประสบการณ์ 1-3 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้า ไม่พูดมาก สุภาพ รักสะอาด สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ สิริพร 097-239-9169 อีเมล […]

สหฟาร์ม รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่แนบในแต่ละลิ้งค์ 1. หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา (ประจำจังหวัดลพบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชา จุลชีววิทยา ผ่านอบรมมาตรฐาน ISO 17025 มีทักษะภาษาอังกฤษเกณฑ์ดี รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/1101919 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม.(เขตคลองสามวา,เขตบึงกุ่ม,เขตคันนายาว,เขตมีนบุรี) อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/784777 3. พนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (จ.ลพบุรี) 10 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร(เขตคันนายาว), ลพบุรี(ชัยบาดาล) วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/1061306 4. เจ้าหน้าที่ Food science ปฏิบัติงานเพชรบูรณ์(บึงสามพัน), ลพบุรี(ชัยบาดาล) วุฒิ […]

องค์การป่าไม้ รับสมัครบรรจุพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.66

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี 21 อัตรา 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การเลขานุการ, อักษรศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิติศาสตร์ 2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ฯ สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาโฆษณา, สื่อดิจิทัล, ออกแบบนิเทศศิลป์ 3. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี สำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน, การจัดการทั่วไป, และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี 4. งานนิติการ 2 สำนักกฎหมาย 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต 5. งานบังคับคดี สำนักกฎหมาย 1 อัตรา […]

กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.14-20มี.ค.66

  กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการเพิ่มเติม 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือปวช./ปวส. พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือปวช./ปวส. พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา 3. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครทางเว็บไซต๋ http://findinter.rtarf.mi.th ภายในวันที่ 14-20มี.ค.66 เวลา 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2572-1616 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.สระบุรี รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มี.ค.66

  ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เภสัชกร 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด 4. นิติกร 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร 7. […]

1 2 112