สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-6มี.ค.61

Advertisement     สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครผู้จ้างดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ 1. กลุ่มพัฒนาการศึกษา จ้างดำเนินงานวารสารการพยาบาลและการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,000 บาท 2. กลุ่มวิจัย จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป.โททุกสาขา เงินเดือน 15,750 บาท 3. กลุ่มอำนวยการ จ้างดำเนินงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 11,000 บาท จ้างดำเนินงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 9,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครเลือกได้ 2 อันดับ โดยขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 […]

ม.กาฬสินธุ์ รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.โท), รปภ.(วุฒิ ป.6), คนขับรถ(วุฒิ ม.3)12-20ก.พ.61

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท คุณวุฒิ ป.โท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหอพักสวัสดิการนักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท วุฒิ ป.6 […]

(สมัครออนไลน์)ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างเหมาจ่าย วุฒิ ป.6ขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่ำ12,000บาท บัดนี้-28ธ.ค.61

    ธนาคารออมสิน รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61  รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด  1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป  2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)  5. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท  […]

สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวส. บัดนี้-18ม.ค.61

  สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.6/ปวส. เปิดรับสมัครบัดนี้-18 ม.ค.61 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้    

ม.มหิดล รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย วุฒิ ป.6/ม.3/ม.6 บัดนี้-26ม.ค.61

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท คุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 25-45 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เลขที่ 6 ถนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 4-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กฟผ.รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี2560 จำนวน47อัตรา วุฒิต่ำกว่า ปวช.เปิดรับสมัคร13-19ธ.ค.60

    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ปี 2560 จำนวน 47 อัตรา เปิดรับสมัคร 13 – 19 ธันวาคม 2560  หากไฟล์ประกาศด้านล่างไม่ชัด คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมด                                     

สภากาชาดไทย รับสมัครคนพิการวุฒิ ป.6ขึ้นไปปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ รับสมัครบัดนี้-10พ.ย.60

  สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย รับสมัครคนพิการ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ประจำปี 2561 อัตราจ้างเหมา 9,125 บาท ปฏิบัติงาน 1 ม.ค.-31 ธ.ค.61 คุณสมบัติเฉพาะ – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) – วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป – เป็นคนพิการทุกประเภท – สามารถทำงานให้กับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้เต็มเวลาที่กำหนด ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) – ถ้าใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office (Word/Excel) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ผู้พิการต้องไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนในปี 2560 ในการได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงาน (มาตรา 33) หรือสนับสนุนอาชีพ (มาตรา 35) – ผู้พิการนั้นมีสิทธิประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ (ท.๗๔) อยู่แล้ว จึงไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด […]

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช.9-16ต.ค.60

  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 อัตรา ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 ตุลาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุุคคล ชั้น 2 อาคารร่มเกล้า ( ในวันและเวลาราชการ ) สอบถามรายละเอียด โทร. 02-316-6313 ต่อ 119 หรือ โทร 02-316-9669 รายละเอียตามประกาศที่แนบด้านล่างนี้    

(203อัตรา)บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด รับสมัครงานวุฒิ ป.6ขึ้นไป บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 1. ลูกจ้างขับรถบรรทุก 100 อัตรา – อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป  – มีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 6 เดือน เช่น รถบรรทุกสี่ล้อ, รถบรรทุกหกล้อ, รถบรรทุกสิบล้อ, รถหัวลาก เป็นต้น  – มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 เป็นต้นไป (ต้องไม่หมดอายุและตรงกับชนิดของรถที่ขับ) – รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภูมิภาคได้เป็นอย่างดี – สามารถปฏิบัติงานตามเส้นทางและเวลาตามที่บริษัทฯกำหนดได้ – มีความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบสูง 2. ลูกจ้างเหมาประจำรถขนไปรษณีย์ 103 อัตรา – อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป – สามารถเดินทางไปกับรถขนส่งตามเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดได้ – […]

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวช.15-21ก.ย.60

  เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา 1. พนักงานเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.ทุกสาขา 2. ช่างบำรุงรักษาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างประปา หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. พนักงานทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 4. พนักงานรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา) สำนักปลัด […]

1 4 5 6 10