มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์/เคมี/อังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

Advertisement Advertisement   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายวิชาการ 5 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – ต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต – มีความรู้และความชำนาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูล – ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้ – หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น Machine learning, AI, Data science หรือ การประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมี 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา – สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 อัตรา […]

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร อ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-7เม.ย.66 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สอบถามโทร 08-1804-2857 หรือ 0-3552-1260 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sbc.ku.ac.th/?p=9558

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัคร จนท.บริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท ป.ตรีทุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน การประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-3เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1LL 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 24,630 บาท ป.โททุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน […]

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร พนง.ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-5เม.ย.66

  กองการสังคม องค์การระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก หากมีความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลหรือการจัดทำ infographics และทักษะในการจัดการเว็บไซต์ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีทักษะการประสานงาน สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-5เม.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ โทร. 02-203-5000 ต่อ 12152 หรือ 063-965-7488 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

TED Fund รับสมัคร พนง.ตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ – ป.ตรี/ป.โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – วุฒิ ป.ตรีต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป, วุฒิ ป.โทต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป – คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มี.ค.66 ภายใน 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2333-3700 ต่อ 4074, 089-132-4569 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท 4-12เม.ย.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) 1 อัตรา วุฒิ ป.โทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ภายในวันที่ 4-12 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบรรจุพยาบาล(ป.ตรี)-HR(ป.โท) 27มี.ค.-10เม.ย.66

  การประปาภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. พยาบาล ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. บุคลากร ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ (Issued Date) จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน/TOEFL แบบ Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือแบบ Internet Base Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน/IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน และหากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางอีเมล์ 27มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร จนท.วิจัยลดอาวุธ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28มี.ค.66

  กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ประจำกองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความสนใจด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและภารกิจตามอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะมิติด้านสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ – ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะในการแปล ย่อความ สรุปความ รวมทั้งความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-28มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2203-4000 ต่อ 12133, 12111 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะวิทยาการฯ มธ.รังสิต รับสมัครนักวิเทศ ป.โท บัดนี้-31มี.ค.66

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา • จบปริญญาโท ทุกสาขาวิชา • มีความรู้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ • มีความรู้ในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ • หากมีประสบการณ์ในด้านงานวิเทศสัมพันธ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31มี.ค.66 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ อาคารสิริวิทยลักษณ์ ชั้น 4 ห้อง 417 เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ควรประทับตราวันที่ส่งเอกสารหน้าซองก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัคร) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-696-6747 อีเมล์ : [email protected] ดูประกาศฯ และใบสมัครงาน https://lsed.tu.ac.th/job-content-12 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลเมืองชุมแพ รับสมัครบรรจุพนักงาน บัดนี้-27มี.ค.66

  ประกาศเทศบาลเมืองชุมแพ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมแพ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองชุมแพ 17 – 27 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 50