คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัคร จนท.บริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

Advertisement Advertisement   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท ป.ตรีทุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน การประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-3เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1LL Advertisement 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 24,630 บาท ป.โททุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น […]

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บัดนี้–31มี.ค.66

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21–31 มีนาคม 2566 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทย ดิสทรีบิวชั่น รับสมัคร ผจก.ฝ่ายอำนวยการ บัดนี้-24มี.ค.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทรีบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน 56,150 บาท – 87,970 บาท สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ EME บัดนี้-24มี.ค.66 โทร.062-697-3295 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ด่วน! กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร จนท.แผนงานฯ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23มี.ค.66

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัตงานด้านวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน แผนงานและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้23มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดติดต่อ โทร.02-642-4338 ต่อ 310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานจัดหางานมหาสารคาม รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 20-24มี.ค.66

  ประกาศสํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการ ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.-บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงาน ส่งเสริมการมีงานทํา เลขที่ 42 หมู่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ตั้งแต่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การบินไทยเปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา 9-19 เม.ย.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายฝูงบินให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินในปี 2566 และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านทาง คลิ๊กที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566   ข่าวจาก :thansettakij

สำนักพัฒนานโยบายฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 20-31มี.ค.66

  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 – 31 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เรือนจำสุโขทัย รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24มี.ค.66

  จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินผลพลอยได้จากการดําเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจําจังหวัดสุโขทัย 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่เรือนจําจังหวัดสุโขทัย บัดนี้-24มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจําจังหวัดสุโขทัย โทร 0 5561 2459 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23มี.ค.-11เม.ย.66

  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. บรรณารักษ์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://nia.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23มี.ค.-11เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20มี.ค.66

  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 20 มีนาคม 2566 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 11400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 930, 933 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 66