กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 49 อัตรา วุฒิ ป.5-ป.ตรี 1-19ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท 5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุ28อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คุณวุฒิ รวม 28 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://job.thailandpost.com/ ภายในวันที่ 1 – 14 ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))      

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี 24มิ.ย.-12ก.ค.67

  ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนักประเมินราครทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคนครัว วุฒิ ม.6/ปวช. 19-25 มิ.ย.67

  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำเเหน่ง คนครัว 1 อัตรา เงินเดือน อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 10,430 บาท สําหรับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร ระยะเวลาการจ้าง : วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ทั้งนี้หากมีการต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 66 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี สมัครผ่านออนไลน์ บัดนี้-30มิ.ย.67

  กองทัพอากาศรับสมัครสอบ 2567 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 66 อัตรา โดยแบ่งเป็น รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 (48 อัตรา) รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (15 อัตรา) รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (3 อัตรา) 1. นายทหารประทวน 2. นายทหารสัญญาบัตร การสมัครสอบ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.taf-recruit.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรอกข้อมูลลงในระบบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำชั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2534 8578 ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ขนาดของ แต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์) ดังนี้ รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครผู้ช่วยบัญชี วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-18 มิ.ย.67

  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 1. ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.) สังกัดสํานักงานใหญ่ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชา สาขาวิชาบัญชี ผู้สนใจจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารตามที่ กฟภ. กําหนด ผ่านการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link https://qr.pea.co.th/MDk1ZDA2M ภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ระบบ จะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2.ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาเครื่องกล – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

กรุงเทพฯ รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 109 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 17-28 มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 1.เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา 2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา 5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา 6. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 7อัตรา 8. นักบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา 10. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา 11. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 8 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. บัดนี้ – 14มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ใช้บรรจุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : เงินเดือน 10,340 – 11,380 บาท (สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) เงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท (สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) เงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท (สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 […]

เรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครพนักงานทั่วไป วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 18มิ.ย.-9ก.ค.67

  ประกาศเรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อัตรา -ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศษนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขา อัตราค่าตอบแทน : ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ เรือนจํากลางอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 246
error: