กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุ 11 อัตรา

Advertisement Advertisement   กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ Advertisement รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ http:// fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ http://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ ป.เอก(หรือกำลังจะจบ) logistics, management, entrepreneur, tourism, computer science/engineering, laws บัดนี้เป็นต้นไป

    วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ คุณสมบัติจบหรือกำลังจะจบปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับ logistics, management,entrepreneur , tourism, computer science/engineering, laws รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครที่ https://wuic.wu.ac.th/workwithus

(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.61

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากมีตั๋วทนาย หรือมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เปิดรับสมัครบัดนี้-19 ม.ค.61 ทางอีเมล์ [email protected] คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-2มิ.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสถาบัน ก.พ.รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสถาบัน ก.พ.รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://krisdika.job.thai.com ภายในวันที่ 15 พ.ค.-2 มิ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.โท 8-30พ.ค.60

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ" ภายในวันที่ 8-30 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กองคดี กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 20-24มี.ค.60

  กองคดี กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองคดี อาคาร 9 ชั้น 2 กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 โทร.0-2127-7000 ต่อ 6953,6954 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด5(พระโขนง) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.60

สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5 (พระโขนง) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ไดรับใบประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เปิดรับสมัคร 1-10 มี.ค.60       

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 บัดนี้-3มี.ค.60

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต มีความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ผู้สนใจสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://legal.dld.go.th หรือขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บัดนี้-3 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.60

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 12,000-14,000 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-10 มี.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 6-27ก.พ.60

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท (ค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ภายในวันที่ 6-27 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ ด้วยตนเองได้ที่  – ห้องศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร – งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง […]

1 2 4