ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป+สอบเนติฯได้+ประสบการณ์2ปี+TOEIC550 เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-5ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร/นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย  (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ความรับผิดชอบหลัก ● ให้คำปรึกษา พิจารณาให้ความเห็น วินิจฉัย ตีความ ศึกษา ยกร่าง รวมทั้งร่วมดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน สัญญา และความตกลง เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ ธปท. อยู่ในกรอบของกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ● ให้ความเห็นทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านคดี การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 1.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 2.ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 3.หากเป็นเพศชาย […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี+ประสบการณ์15ปี เงินเดือน42,000 27ธ.ค.61-4ม.ค.62

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 42,000 บาท ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนิติกร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวัที่ 27 ธ.ค.61-4 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

มรภ.วไลยอลงกรณ์ รับสมัครนิติกร ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-20ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานสอบสวน ตีความ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภายในวันที่ 6-20 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2529 0674-7 ต่อ 446, 0 2909 1434    

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร(ป.ตรี) สมัครออนไลน์12พ.ย.-3ธ.ค.61

    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก ระดับ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://onep.job.thai.com ภายในวันที่ 12 พ.ย.-3 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-18ต.ค.61

    ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ภายในวันที่ 5-18 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 36 200 334-6 ต่อ 124  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร(ป.ตรี)บัดนี้-16ส.ค.61

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ภายในวันที่ 2-16 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่อง7 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้เป็นต้นไป มีตำแหน่งผู้สื่อข่าวด้วย!!

    หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 22 ก.ค.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ โปรดเช็คอีกครั้งที่เว็บไซต์ http://job.ch7.com/index.php หากต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด โปรดเข้าไปที่ http://job.ch7.com/index.php เลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร แล้วคลิก "สมัครตำแหน่งนี้" หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ แผนกสรรหาและพัฒนาพนักงาน 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777 ต่อ 520 และ 522 พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาด เพศชาย อายุระหว่าง 22 – 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ […]

กองพัสุดภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ส.ค.61

    กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองพัสดุภาครัฐ ชั้น5 กรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 25-29มิ.ย.61

    กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักกฎหมายการแพทย์ อาคาร 5 ชั้น 6 กรมการแพทย์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 25-29 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2965 9863 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8มี.ค.61

    รับสมัครงาน นิติกร (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,000 บาท วุฒิ จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ สนใจติดต่อ สำนักกฎหมาย ชั้น 12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณมนพัชร โทร 02-547-4674 (ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 มี.ค. 2561) เอกสารประกอบ 1 ชุด – สำเนาปริญญาบัตร – สำเนา transcript – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน – รูปถ่าย 1.5×2 นิ้ว

1 2 3 4 11