สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ 3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ใน เว็บไซต์กรมพลศึกษา www.dpe.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” หรือ https://dpe.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 ตั้งแต่วันที่ 4 -18 มกราคม 2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. ได้ที่ https://forms.gle/bPcHXv1iy5eDC8HS7 หรือสแกนผ่าน QR Code **โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร** ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี

  กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค สมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 14 ธันวาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน เดือนละ 15000 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร) สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี ต่อเนื่อง จะต้องนำลำเนาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมายืนด้วย การรับสมัคร เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564 กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 652.20 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี 3. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงานในตำแหน่ง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายคดี ส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2669 5047 […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา บัดนี้-18พ.ย.64

  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา 1.สำนักงานภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 1 อัตรา 2. กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง 1 อัตรา 3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาอีกหน้าที่หนึ่ง) อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 1. และ 2. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีใน สาขาวิชาใดก็ได้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 3. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทาง หนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564 กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝากปั้นหล่ออนุสาวรีย์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ดังนี้ ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 […]

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2564 สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาด้านนักจัดการงานทั่วไป ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร 5 ชั้น 8 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1933, 0 2590 1937 และ 0 2590 1939 ตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: