สอบทหารหญิง!! โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) บัดนี้-31ก.ค.61

Advertisement     โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงวุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งเสมียน อัตรา ส.อ. เปิดรับสมัครบัดนี้-31 ก.ค.61 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army      

63อัตรา! กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิงสอบรับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง บัดนี้-5ก.ค.61

    กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง ในหน่วยกองพันทหารสารวัตร กองทัพภาคประจำปีงบประมาณ 2561 1. รองผู้บังคับหมู่ (อัตรา ส.อ.) 9 อัตรา 2. พลสารวัตร (อัตรา ส.อ.) 54 อัตรา เปิดรับสมัคร บัดนี้-5ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

(สมัครออนไลน์)สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร-นายทหารประทวน-พนักงานราชการ9เม.ย.-9พ.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา ***รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดเลื่อนไปล่างสุดเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม 100 หน้า ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร 1. ปริญญาตรีขึ้นไปทางรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, การบริหารงานบุคคล 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 2. ปริญญาตรีขึ้นไปทางนิติศาสตร์ 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 3. ปริญญาตรีขึ้นไปวิศวกรรมปิโตรเลียม,วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม 1อัตรา (บรรจุเชียงใหม่) เฉพาะเพศชาย 4. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์,วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา  (บรรจุลพบุรี) เฉพาะเพศชาย 5. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์),เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 อัตรา  (บรรจุนนทบุรี) 6. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางบัญชีหรือทางการเงิน 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) 7. ปริญญาตรีทุกสาขา 1 อัตรา (บรรจุกรุงเทพ) […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน สอบรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ตำแหน่งช่างเขียนแบบ บัดนี้-21มี.ค.61

    กรมยุทธโยธาทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้  คุณสมบัติทั่วไป  เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันแรก (งดรับสมัครบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาจิตรกรรม, สาขาวิชาเคหะภัณฑ์, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาวิจิตรศิลป์, สาขาวิชาศิลปะ, สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  การรับสมัคร  จากเดิมกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันพุธที่ ๗ […]

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการวุฒิ ม.6/ปวช.6-8มี.ค.61

    ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องพักผ่อน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ภายในวันที่ 6-8 มี.ค.61 เวลา 9.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3648-6925-7 ต่อ 39417 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม                  

สนามใหญ่มาแล้ว!! กองทัพอากาศรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท665อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต15ม.ค.-26ก.พ.61(อ่านรายละเอียดด้านใน)

    กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา 1. บรรจุเป็นข้าราชการสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) 88 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท 79 อัตรา 2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) 577 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. 21 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. 368 อัตรา คุณวุฒิ ปวช.หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 87 อัตรา คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 101 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ภายในวันที่ 15 ม.ค.-26 ก.พ.61 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ โทร. 0 2534 8587 […]

มทบ.21 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงรับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง(อัตราสิบเอก)18-20ต.ค.60

  มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง (อัตรา สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (อ่านคุณสมบัติเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 18-20 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-255530-8 ต่อ 22506 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ปวช 6-8ก.พ.60

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 14 อัตรา เพศหญิง คุณวุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 6-8 ก.พ.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

(ด่วน)กรมทหารพรานที่46 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครพลเรือนหญิง (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 อายุ 18-30 ปี ทำงานในพื้นที่ทุรกันดารได้) เปิดรับสมัคร 19-25 พ.ย.59 เวลา 8.00-16.00 น. ณ กรมทหารพรานที่ 46 บ้านค่าย หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม ฝ่ายธุรการและกำลังพล กรมทหารพรานที่ 46 โทร.0-7370-9736-7   ที่มาของข่าวสาร : facebook.com/armyinfoetc

1 2