(ป.ตรีทุกสาขา) ส.ป.ก.กรุงเทพฯ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน18,000 รับสมัคร17-23ส.ค.59

Advertisement Advertisement Advertisement สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งบุคลากร วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งละ 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สนใจโปรดขอและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17-23 ส.ค.59 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(มี ป.ตรีทุกสาขา)สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 17-25ส.ค.59

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 4 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา รับสมัคร 17-25 ส.ค.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็มและใบสมัคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บริการ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ตู้) 1 อัตรา  คุณสมบัติ : วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.  อัตราเงินเดือน  – ม.6/ปวช. 12,850 บาท – ปวส. 14,370 บาท 2. เจ้าหน้าที่บริการ (ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลในระบบตอบรับอัตโนมัติ (call center)) 3 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กก.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครั้งที่ 1/2559 วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา 15,000 บาท รับสมัคร 22-30 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ปวช. บัดนี้-15ส.ค.59 เงินเดือน11,500

สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช. 1 อัตรา เงินเดือน11,500บาท เปิดรับสมัคร 1-15ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(3อัตรา)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-18,900 บัดนี้-19ก.ค.59

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และสำนักบริหารกลาง องค์การสวนสัตว์ (กรุงเทพฯ) เปิดรับสมัคร 27มิ.ย.-15ก.ค.59 และ 5-19 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

ม.สวนดุสิต รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน16,500-19,250 รับสมัครบัดนี้-12ก.ค.59

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนิติกร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท อัตราเงินเดือน 16,500-19,250 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-12 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้     

(26อัตรา) อย.เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) – สำนักอาหาร 10 อัตรา – สำนักด่านอาหารและยา 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ 2) ป.ตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาตามข้อ 1) 2. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) – สำนักอาหาร 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

(4อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2/2559 รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัด งานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี หรือทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ หรือทางเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางการแปล (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทางภาษาอังกฤษชั้นสูง 3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัด […]

(15อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต) สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 8 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร – สำนักความร่วมมือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  – สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร – ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  – ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  – ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทุกสาขาวิชา – มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน 2. พนักงานบริหารทั่วไป […]

สคร.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก […]

1 2 3 15