(183อัตรา) สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ 19-28ต.ค.59

Advertisement Advertisement สำนักสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร 183 อัตรา รายละเอียดดังนี้ Advertisement [ads]   [ads=center]

(ป.ตรีทุกสาขา45อัตรา) สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครงานในพื้นที่ กทม.21-30ก.ย.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ.2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 45 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2141-7306 ภายในวันที่ 21-30 ก.ย.59 ภาคเช้าเวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบแต่อย่างใด คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(24อัตรา) สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ 19-23ก.ย.59

สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัคร 19-23 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ [ads] [ads=center]  

(ป.ตรีทุกสาขา) สถาบันพยาธิวิทยา เปิดสอบบรรจุเป็น พกส.เงินเดือน13,300 รับสมัครบัดนี้-9ก.ย.59

สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 13,300 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.-9 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 9.00-11.30 น. ภาคบ่าย 13.30-16.00 น.) คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-9ก.ย.59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ CU-TEP (85 คะแนนขึ้นไป) หรือTU-GET (700 คะแนนขึ้นไป) หรือToFEL-iBT (85 คะแนนขึ้นไป) IELTS (7 […]

(ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน24-31ส.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 24-31 ส.ค.59 ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น.) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2141 5317 และ 0 2141 5328 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(31อัตรา)สำนักการแพทย์ เปิดสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรีขึ้นไป รับสมัคร22ส.ค.-16ก.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี และป.ตรี ขึ้นไป 31 อัตรา เงินเดือน 9,400-21,610 บาท เปิดรับสมัคร 22 ส.ค.-16 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ หมายเหตุ : เอกสารด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

(ป.ตรีทุกสาขา) สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรฯ รับสมัครงานบัดนี้-2ก.ย.59

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 14,160 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล (ชั้น 3) อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-2 ก.ย.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร   

(8อัตรา) สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน16-26ส.ค.59 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางนิติศาสตร์ เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 16-26 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมและใบสมัคร

(16อัตรา มี ป.ตรีทุกสาขา) ม.ราชภัฏธนบุรี รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-19ส.ค.59

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เงินเดือน 19,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dru.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เปิดรับสมัคร 2-19 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 0-2465-9777 หมายเหตุ : ด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

1 2 15
error: