การรถไฟฯ รับสมัครช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 เพศชาย 3-12เม.ย.66

Advertisement Advertisement   Advertisement งานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งช่างฝีมือ 5 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องสัญชาติไทย เพศชาย พ้นภาระทางทหาร อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 หากมีทักษะด้านเชื่อมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ (บริเวรณย่านสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา) 3-12เม.ย.66 โทร.089-5154755 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครพนักงานการบัญชี(เสมียน) วุฒิ ปวช.27ก.พ.-17มี.ค.66

  ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานการบัญชี (เสมียน) สังกัดกองการเงิน 2 อัตรา และกองงบประมาณและการวางแผนการเงิน 1 อัตรา รวม 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท กำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร ได้รับวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. โทร.02-2204308 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

แขวงบำรุงทางแก่งคอย รับสมัครช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 2-13มี.ค.66

  แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติงานตำแหน่งช่างฝีมือ ปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา ถึงวันที่ 31มี.ค.67 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุ18-45 ปี พ้นภาระทางทหาร วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองที่ แขวงบำรุงทางแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 2-13 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครช่างฝีมือซ่อมบำรุง วุฒิ ปวช.บัดนี้-10มี.ค.66

  กองซ่อมรถจักร ศูนย์ซ่อมรถจักร โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน 1 อัตรา ทำหน้าที่ช่างฝีมือซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า โดยให้ไปปฏิบัติงานที่งานซ่อมส่วนล่างรถจักร ค่าจ้างวันละ 354 บาท กำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน 1 ปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมบำรุง, แมคคาทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการวิศวกรกำกับการกองซ่อมรถจักร ศูนย์ซ่อมรถจักร โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-245-2480-9 ต่อ 5139 บัดนี้-10มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างซ่อมบำรุงทาง เพศชาย วุฒิ ม.3 20-28ก.พ.66

  แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงทาง และอาคาร งานโยธาอื่น ๆ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ระยะเวลาจ้าง 3เม.ย.66-31มี.ค.67 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 20-28 ก.พ.66 โทร.0-3451-2994 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้างศูนย์โครงการพัฒนาข้อมูล วุฒิ ปวช.บัดนี้-17ก.พ.66

  ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้รับการตรวจรับรองจากแพทย์รถไฟว่าเป็นผู้มีสุขภาพดี สายตาดี หูได้ยินเสียงชัดเจน และต้องไม่พบสารเสพติดในร่างกาย (ตรวจหาปัสสาวะ หาสารเสพติด) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องแผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา (ตรงข้ามห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา) ตึกบัญชาการ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4417 ในวันแวะเลาราชการ บัดนี้-17ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้าง เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-15ก.พ.66

  งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคนงาน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-40 ปี เพศชาย พ้นภาระทางทหาร วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการกองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ชั้นล่าง ตึกพัสดุ (ตึกแดง) บัดนี้-15ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครพนง.รถนอน37อัตรา วุฒิ ม.3 ชาย-หญิง ไม่มีรอยสัก บัดนี้-16ก.พ.66

  ฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอน 37 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท ว่าจ้างตั้งแต่ 31มี.ค.66 และจะต่อสัญญาเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) ตาไม่บอดสี สายตาดี – เพศชายต้องสูง 165 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 60 กก.และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ) – เพศหญิงต้องสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ) รับสมัครบัดนี้-16ก.พ.66 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) […]

เผยผลสอบป้าย “สถานีกลางบางซื่อ” ไม่พบทุจริต แนะทบทวนวิธีจัดซื้อใหม่

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และ ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยผลการตรวจสอบ ไม่พบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงาน แต่เสนอให้ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดงบประมาณ และ ทบทวนแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบประกาศเชิญชวนทั่วไป นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.ความเหมาะสม ของขอบเขตงาน และ ราคากลาง พบว่า รฟท. ไม่ได้ดำเนินการนอกเหนือจากขอบเขตงาน และ เป็นไปตามรายละเอียดของงานติดตั้งป้ายเดิม ที่ รฟท.รายงานว่าได้ตรวจสอบและรับรองทางวิศวกรรม รวมทั้งติดตั้งไปแล้ว และมีความปลอดภัยแข็งแรงตามมาตรฐาน ดังนั้น การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และการกำหนดราคากลางของ รฟท.ของการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้แนะ ให้ รฟท. ทบทวนเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดงบประมาณของ รฟท.ให้ได้มากที่สุด เช่น ทบทวนรายละเอียดของวัสดุ เทคนิคที่ใช้ที่อาจทำให้การออกแบบ เลือกใช้วัสดุ และ […]

ที่ทำการอาณาบาลเขตพิษณุโลก การรถไฟฯ รับสมัครเสมียน วุฒิ ปวช.บัดนี้-25ม.ค.66

  สำนักงานอาณาบาล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา แผนกบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ อาณาบาลเขตพิษณุโลก ในอัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน 1 ปี ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารสำคัญ ทางทหารแบบ สด.43 หรือ สด.8 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร มีคุณวุฒิ ปวช.พาณิชย์ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft word & Excel ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา รับสมัครบัดนี้-25ม.ค.66 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 10