กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา 18-26ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   Advertisement กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.กาฬสินธุ์-สหขันธ์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 18-26 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน18,000 ปฏิบัติงานเชียงใหม่ รับสมัคร1-8ก.พ.62

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1-8 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-28ม.ค.62

    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 1. จ้างเหมาบริการงานด้านนิติกร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ 2. จ้างเหมาบริการงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือบริหารธุรกิจ สมัครทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 281 5955 ต่อ 354 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร)

เทรนด์เกษตรใหม่!! รมว.เกษตรฯ สั่งวางแผนหนุนปลูก ‘โกโก้’ แทน ‘ยางพารา’

  รมว.เกษตรฯสั่งตั้งคณะทำงานวางแผนสนับสนุนเกษตรกรปลูกโกโก้แทนยางพาราหลังตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการมากขึ้น นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ เรื่อง การวางแผนผลิตโกโก้ทดแทนการทำสวนยางพารา โดยให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯไปหารือในรายละเอียด "สถานการณ์พืช ผลทางการเกษตรทราบว่าขณะนี้ตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมีความต้องการ ผลผลิตโกโก้ มากขึ้นประกอบกับในประเทศไทยมีเกษตรกรเริ่มให้ความสนใจปลูกโกโก้กันมากขึ้นด้วยเพราะราคาซื้อขายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำไว้ประการหนึ่งด้วยการลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและตลาดต่างประเทศด้วยการปลูกพืชอื่นทดแทน ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นแนวทาง การปฎิรูปภาคการเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาเพื่อสนับสนุนการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางที่มีอายุเกิน 25 ปีหรือสวนยางที่ให้น้ำยางน้อยไม่คุ้มทุนการผลิตโดยให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งอาจประกอบด้วยข้าราชการจาก กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมวิชาการ/กรมพัฒนาที่ดิน/สศก./สปก./กยท.และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ฯลฯ ตามความเหมาะสม"นายกฤษฎาระบุในหนังสือสั่งการ ทั้งนี้คณะทำงานดังกล่าวจะมีทำหน้าที่ดังนี้ 1.ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศของพืชโกโก้ว่ามีความแนวโน้มต้องการมากน้อยเพียงใด 2.ศึกษาสภาพพื้นที่ๆจะใช้ทำการเพาะปลูกโกโก้ตามคุณภาพดิน(Zoning by Agri-Map)ว่าพื้นที่ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชดังกล่าวและจะสามารถสนับสนุนให้ปลูกในพื้นที่สวนยางทดแทนยางเก่าหรือปลูกแซมในสวนยางได้หรือไม่อย่างไร 3.ประมาณการต้นทุนและความยากง่ายเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการเพาะปลูก/การบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูกและการแปรรูปโกโก้ออกเป็นผลผลิตสู่ตลาดตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ว่าเป็นอย่างไร 4.หากผลการศึกษาปรากฎว่าพื้นที่ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการปลูกและผลิตโกโก้รวมทั้งให้ผลตอบแทนคุ้มทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วให้เร่งรัดจัดทำแผนการผลิต(Agriculture Production Plan)โกโก้ทั้งนี้อาจใช้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา มาใช้เป็นต้นแบบ(Model)ในการวางแผนการผลิตโกโก้ในครั้งนี้ก็ได้ ข่าวจาก : Posttoday

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.16-23ก.ค.61

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกจ การเลขานุการ การบัญชี การประชาสัมพันธ์ การขาย  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 16-23 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.27มิ.ย.-4ก.ค.61

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาทางด้านพาณิชยการที่เกี่ยวข้อง  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ภายในวันที่ 27 มิ.ย.-4 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-1มิ.ย.61

    สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 25 พ.ค.-1 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

เกษตรกรเฮทั่วประเทศ!! รัฐอัด9หมื่นล้าน ให้กู้คนละ30,000 ซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง

  นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการติดตามผลการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า เตรียมโครงการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ภายใต้วงเงิน 90,000 ล้านบาท โดยการปล่อยสินเชื่อ 30,000 บาท/ราย โดยวงเงินที่ให้จะใช้ ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยการซื้อ ปุ๋ย เมล็ด เมล็ดพันธุ์ สารเคมีปราบศัตรูพืช และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเกษตร ผ่านแอพ เอ โมบาย จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 2.3 ล้านราย ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัตราดอกเบี้ยเกษตรกร 7% แต่เกษตรกรจ่าย 4% ที่เหลือรัฐบาลให้การอุดหนุน ซึ่งจะให้กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาดูแลการซื้อผ่านร้าน Q รวมทั้งเชิญตัวแทนจำหน่ายมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม ส่วนงบกลางปี ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มาบริหาร 2.4 หมื่นล้านบาท บางส่วนยังต้องร่วมกับกระทรวงการคลังในการแก้ไจปัญหาคนจนเพื่อทำแผนพัฒนาอาชีพ กับผู้ที่ลงทะบียน 4 ล้านคน เบื้องต้นจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพจำนวน […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 22ก.พ.-2มี.ค.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 22 ก.พ.-2 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครช่างภาพ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24พ.ย.60

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างภาพ จำนวน 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 15,000 บาท)   มีคุณสมบัติดังนี้ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อ โปรแกรมกราฟฟิก  และโปรแกรมตกแต่งภาพได้เป็นอย่างดี ทำงานนอกเวลาราชการและเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   เอกสารที่ใช้สมัครงาน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบรับรองผลการศึกษา รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป      สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-629-9661 , 02-281-5955 […]

1 4 5 6
error: