กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10พ.ย.60

Advertisement   Advertisement กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนายช่างภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา – มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อ โปรแกรมกราฟฟิก   และโปรแกรมตกแต่งภาพได้เป็นอย่างดี – ทำงานนอกเวลาราชการและเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ – มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ – สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง Advertisement สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-629-9661 , 02-281-5955 ต่อ 233 ภายในวันที่ 10 พ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศไฟล์ .pdf)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศไฟล์ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-20ก.ค.60

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 12-20 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 27มิ.ย.-3ก.ค.60

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเลขานุการ  ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ภายในวันที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร 

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 30มี.ค.-10เม.ย.60

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 มี.ค.-10 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง) ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ภายในวันที่ 8-15 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(ป.ตรีทุกสาขา)สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ6-15ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 6-15 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

สนง.เกษตรและสหกรณ์ตาก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ม.ค.60

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ – มีประสบการณ์ทำงานของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก ภายในวันที่ 9-17 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 9-17ม.ค.60

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ – มีประสบการณ์ทำงานของหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก ภายในวันที่ 9-17 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 4 5