สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัคร จนท.บันทึกข้อมูล ป.ตรี บัดนี้-27เม.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง Advertisement – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานร่างหนังสือราชการ ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ – หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 4 ชั้น 7 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สป.กษ. โทร 02-281-2505 หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 13-17ก.พ.66

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์  https://opsmoac.thaijobjob.com  13-17ก.พ.66

สำนักงานเกษตรฯ หนองบัวลำภู รับสมัครบรรจุ จนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.66

  จังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิตหรือบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขา บัดนี้-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครช่างภาพ บัดนี้-11ก.พ.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครงาน จ้างเหมาเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง ช่างภาพ 2 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้ – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี – มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ – มีความสามารถในการนำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านสื่อสมัยใหม่ – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ อาทิ Adobe Premiere Pro, Edius, IMovie และโปรแกรมตกแต่งภาพ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe […]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว) – สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet) – มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ – มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – […]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา *** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 *** *** ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่ E-mail : [email protected] *** กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ *** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 *** *** ยื่นสมัครงานด้วยตนเอง *** กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ 1,664 อัตรา 12-16ก.ค.64

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เปิดรับสมัครวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ( รับ 1,664 อัตรา ทั่วประเทศ ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 406 อัตรา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 60 อัตรา กรมประมง คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 406 อัตรา กรมส่งเสริมการเกษตร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 330 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 76 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6. เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 386 อัตรา สมัครทางเว็บไซต์ : https://opsmoac.thaijobjob.com/202107 วันที่เปิดรับสมัคร : 12 – 16 กรกฎาคม 2564 […]

1 2 5
error: