กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 21 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-27ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูลหรือทางวิเคราะห์ข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Advertisement 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา – […]

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี 23ธ.ค.65-21ม.ค.66

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1) วิศวกรปฏิบัติการ 20 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 23ธ.ค.65-21ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่ เว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 7อัตรา

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) นักวิชาการวัตถุอันตราย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ – สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาดังต่อไปนี้ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – สาขาวิชาการจัดการ – สาขาวิชารัฐศาสตร์ – สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) 3) นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท […]

(สมัครออนไลน์)กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี23เม.ย.-4พ.ค.61

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  2. นักวิทยาศาสตร์  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  3. นักทรัพยากรบุคคล  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23 เม.ย.-4 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 14ก.ย.-4ต.ค.60

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา (ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่, ชลบุรี, สงขลา) เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14 ก.ย.-4 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ด่วน! ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เริ่มงาน 1 ก.พ.60

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (หน่วยงานราชการ) รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทางการบริหารหรือบัญชี จำนวน 1 อัตรา เริ่มปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 086-1854116

(10อัตรา) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000 รับสมัคร5-23ก.ย.59

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องศูนย์สุขภาพ (ห้องกระเบื้อง) ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 5-23 ก.ย.59 ในวันราชการ ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.0 2202 4009 และ 0 2202 4012 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

1 2
error: