กรมสรรพสามิต รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-24ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 3 อัตรา Advertisement – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ – วุมิ ป.โท หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาศาสตร์ด้านสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-24ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 (อุดรฯ)รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรีทุกสาขา

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนอำนวยการ (ชั้น 2) สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เลขที่ 96 ถนนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 19-23ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.โท 19-23ธ.ค.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา 1. นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สมุทรปราการ 2 วุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ 2. พนักงานประจำสำนักงาน – สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 (อุดรธานี) – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2) ได้รับวุฒิ ปวท. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส.

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ 1.1 ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (นครราชสีมา) ตำแหน่งเลขที่ 364 1.2 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่ 566 1.3 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ตำแหน่งเลขที่ 601 ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2) ได้รับวุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ15อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท 7-11พ.ย.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสรรพสามิต (นนทบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, นครสวรรค์, พิจิตร สาขาบางมูลนาก, นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง, หาดใหญ่/สงขลา) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ 2. นักวิชาการพัสดุ (ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ภูเก็ต) ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.โท บรรจุ กทม.-ระยอง

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2. พนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 – วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี […]

สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต ป.ตรี 3-7ต.ค.65

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนนสมเด็จ ตำบล ปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 5211 ต่อ 738002 ภายใน 3-7ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ปฏิบัติงานกทม.-สิงห์บุรี

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 90 อาคารโกลมาร์เก็ต ชั้น 2 เลขที่ 8 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ – ปวท. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ปวส. ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด […]

องค์การสุรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ค.65

    องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ป.ตรี ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ระดับ 7, หัวหน้าแผนกสารสนเทศ ระดับ 7, ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สมัครทางออนไลน์ https://www.liquor.or.th/ บัดนี้-15ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด – วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวท. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 5 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

1 2 16