กรมป่าไม้ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. เงินเดือน10,000 บัดนี้-30พ.ย.59

Advertisement Advertisement กรมป่าไม้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เพื่อปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้ ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ – เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-40 ปี – จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป – มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต มีความชำนาญในเส้นทางทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด – มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ Advertisement 2. พนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ – สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป – จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) […]

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์)TEFSO รับสมัครงานบัดนี้-15พ.ย.59 เงินเดือน15,000-18,000

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ เป็นหน่วยประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโดยระบุคุณสมบัติและหน้าที่โดยสังเขปต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย – จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า – สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excell, Access เป็นต้น – มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ – จดบันทึกและจัดรายงานการประชุม – แปลเอกสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย – ช่วยจัดกิจกรรม ประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ  – ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง – ร่างหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ – ช่วยดำเนินงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ […]

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา (19 ธ.ค.56 – 13 ม.ค.57)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.56 – 13 ม.ค.57 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :13300-14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :13300-14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.forest.go.th/ ค่าสมัครสอบ 230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว) ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]

1 5 6
error: