กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ปวช.(คนพิการ)21พ.ย.-2ธ.ค.59 และวุฒิ ป.ตรี 21-30พ.ย.59

Advertisement กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 7 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่การคลัง (คนพิการ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 13,285 บาท (ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,005 บาท) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันที่ 21 พ.ย.-2 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. นักวิชาการคลัง 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี […]

กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ปวช. เงินเดือน11,400 บัดนี้-7ต.ค.59

กองคดี กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เงินเดือน 11,400 บาท ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ กองคดี อาคาร 9 ชั้น 4 กรมบัญชีกลาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ภายในวันที่ 29 ก.ย.-7 ต.ค.59 เวลา 8.30-16.30 น. คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-26ก.ย.59

กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ  – ป.ตรี สาขาการบัญชี  – มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office หลักฐานการสมัคร – รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป – สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน วันที่รับสมัคร : 6-26 ก.ย.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 28 ก.ย.59 ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการสัมภาษณ์ : 29 ก.ย.59 เวลา 9.00 น. ณ กองบัญชีภาครัฐ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : 30 ก.ย.59 สถานที่รับสมัคร : กรมบัญชีกลาง กองบัญชีภาครัฐ […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้) กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ปวช. 5-19และ12-23ก.ย.59

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดดังนี้ 1. นักบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระเดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี สมัครได้ 2 ช่องทาง ภายในวันที่ 5-19 ก.ย.59 ดังนี้ – สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง – ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ EMS โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว) โดยผู้สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.cgd.go.th (หัวข้อข่าวสมัครงาน) คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม [ads] […]

(16อัตรา สมัครออนไลน์) กรมบัญชีกลาง เปิดสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรี รับสมัคร5-23ก.ย.59

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท 1. นักจัดการงานทั่วไป 14 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ  1) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ  2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กันยายน 2559  2. นักประชาสัมพันธ์  2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ 1) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ  2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กันยายน 2559  ผู้สนใจสมัคร สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.cgd.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบเพื่อบรรจุข้าราชการ" หรือ http://job.cgd.go.th ภายในวันที่ 5-23 ก.ย.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  […]

กองคดี กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ปวช.เงินเดือน11,400 รับสมัคร25-31ส.ค.59

กองคดี กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองคดี กรมบัญชีกลาง อาคาร 9 ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดโทรสอบถาม 0 2127 7000 ต่อ 6953, 6954 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร

กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-18,000 บัดนี้-19ส.ค.59

กรมบัญชีกลางรับสมัครพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-18,000 บาท เปิดรับสมัคร 3-10 ส.ค.59 และ 1-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (17 ก.ค. – 6 ส.ค.57)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ. 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง […]

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (21 – 31 ต.ค.56)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 2 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี,นิติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง นักบัญชี 2 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาการบัญชี 3.ชื่อตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ 4.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :17,290 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการได้ทางออนไลน์ 24 […]

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (9 – 27 ก.ย.56)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 ก.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : […]

1 9 10