กรมทางหลวง เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.เงินเดือน11,500-12,650 รับสมัคร29ส.ค.-7ก.ย.59

Advertisement Advertisement Advertisement กรมทางหลวง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท วุฒิ ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.-7 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถาม โทร.0 2354 6668-75 ต่อ 25125-7 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(6อัตรา) กรมทางหลวง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวท./ปวช./ปวส.

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวท./ปวช./ปวส. จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

กรมทางหลวง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร21-27ก.ค.59

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 21-27 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

(10 อัตรา) กรมทางหลวงเปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-16,500 บาท

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 อัตรา เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์ และ  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  เป็นการทดสอบ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน การจัดหาดิน โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย  – พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  – พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 พ.ย. – 19 ธ.ค พ.ศ. 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง :    นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง และ  2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2557  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) […]

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา (25 ก.ค. – 19 ส.ค.57)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม  – 19 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ […]

1 9 10