กรมทางหลวง รับสมัครพนง.ขับเครื่องจัก-พนง.บริการ วุฒิ ม.3-ปวส. 23-31ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักสำรวจและออกแบบ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา 1) ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไปซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่ง ทางบก และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ 2) ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 3) ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 4) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 5) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2) – 4) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี Advertisement ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 2) – 4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับสมัครพนักงานโยธา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัดศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ได้รับวุฒิ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (3) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิค- สถาปัตยกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ […]

เส้นทางเลี่ยงรถติด ‘กรมทางหลวง’ เปิด 14 เส้นทางจากกรุงเทพ มุ่งสู่ 4 ภาค

26 ธ.ค.65 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว กรมทางหลวงจึงแนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ-ภาคเหนือ เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไปรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-จ.พระนครศรีอยุธยา-จ.อ่างทอง-จ.สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย)-อ.มโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี)–จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี-ชัยนาท)-จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์ เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป รังสิต – […]

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ10อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 10 อัตรา บัดนี้-28ธ.ค.65 1. พนักงานโยธา – สำนักงานทางหลวงที่ 13 จำนวน 1 อัตรา – แขวงทางหลวงกรุงเทพ 1 อัตรา – แขวงทางหลวงอยุธยา 4 อัตรา – แขวงทางหลวงสมุทรสาคร 1 อัตรา – แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 1 อัตรา – แขวงทางหลวงธนบุรี 1 อัตรา 2. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร – แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 โทร. 0 2521 0560 ต่อ 209 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) รับสมัครพนักงานโยธา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัด ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) (1) ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ (3) ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิค สถาปัตยกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ […]

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) รับสมัครพนง.คุมเครื่องจักร/โยธา/ไฟฟ้า

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร อัตราว่าง 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) 3. พนักงานโยธา อัตราว่าง 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (หรือไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) *โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เลขที่ 22 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บัดนี้-31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ […]

สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครคนคุมเครื่องจักร-โยธา วุฒิ ปวช.-ปวส.

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 4 อัตรา สังกัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แขวงทางหลวงแพร่ 2 อัตรา, แขวงทางหลวงพะเยา 1 อัตรา, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จำนวน 1 อัตรา) (1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดย กรมการขนส่งทางบกและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ (2) ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ (3) ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน หรือ (4) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (5) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ […]

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ146อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หน่วยที่ 1 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 ตำแหน่ง ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 2 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 ตำแหน่ง ป โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่า ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับ อนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 กันยายน 2565 หน่วยที่ 3 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้ากำลัง) 1 ตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง ทั้งนี้ […]

สำนักงานทางหลวงที่ 16 รับสมัครบรรจุพนักงานโยธา วุฒิ ปวช.-ปวส.

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 2 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 16 (แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จำนวน 1 อัตรา, แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จำนวน 1 อัตรา) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน หรือ (3) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1)- […]

กรมทางหลวง รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ก.ย.65

  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ปวช. ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวส. ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia), สาขาการออกแบบกราฟฟิก สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้ 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ปวส.ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา อาคาร 7 […]

1 2 10