วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นครูช่างกล วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Advertisement Advertisement Advertisement   วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ผู้สมัครต้องรับวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 20ก.พ.-3มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย นนทบุรี รับสมัครครูเอกภาษาไทย 11-16ก.พ.66

  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย, เอกประถมศึกษา, เอกทั่วไป เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง 11-16 ก.พ.66 โทร.090-9301642 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.การกีฬาแห่งชาติ รับสมัครบรรจุครูผู้ช่วย36อัตรา 13-24ก.พ.66

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 36 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1. ภาษาไทย 3 อัตรา 2. คณิตศาสตร์ 4 อัตรา 3. วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา 4. คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 5. สังคมศาสตร์ 2 อัตรา 6. ศิลปะ 2 อัตรา 7. ดนตรี 1 อัตรา 8. คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา 9. ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 10. ปีนหน้าผา 1 อัตรา 11. จักรยาน 1 อัตรา 12. เทนนิส 1 อัตรา […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบรรจุครู บัดนี้-22ม.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2566 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาหรือสำเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนชีววิทยาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย 3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย […]

รร.มัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้-17ม.ค.66

  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ดังนี้ ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท 1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1.1.3 สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา 1.1.4 สาขาวิชาคหกรรมจำนวน 1 อัตรา 1.1.5 สาขาวิชาแนะแนว จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา 1.2 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ […]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย110อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว 30 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ 20 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 5 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา 10 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย 5 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 5 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา 5 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา 5 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา -วาดเขียน 3 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 2 อัตรา – ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม 2 […]

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23พ.ย.-1ธ.ค.65

  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ 2 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) ป.ตรีสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน […]

สพป.น่าน เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน11อัตรา 14-18พ.ย.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 11 อัตรา 1.สาขาวิชาปฐมวัย 5 อัตรา 2.สาขาวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา 3.สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา 4.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) มีวุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสาขาวิชาเอก ที่ระบุในประกาศรับสมัครคัดเลือกเท่านั้น โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วยตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ednan1.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร […]

รร.สังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูปฐมวัย 8-16พ.ย.65

  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (งบประมาณองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี) เอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สมัครด้วยตนเอง 8-14 พ.ย.65 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครครู-ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ม.6-ป.ตรี 24ต.ค.-1พ.ย.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ครูผู้สอน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 อัตรา กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน […]

1 2 16