สถาบันพระประชาบดี รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64

Advertisement   สถาบันพระประชาบดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ตามที่แนบท้าย และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่ช่องทางโทรสาร หมายเลข 0 2577 1810 หรือทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2577 1810 ในวันและเวลาราชการ โดยจะปิดรับเอกสารการ สมัครในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 22-29 มิ.ย.64

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 มิถุนายน 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1018 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา […]

องค์การคลังสินค้า รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64

    องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564 1. องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ที่ห้องสำนักทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 56 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2507 5283 , 0 2507 5294 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานบริการ กร.ทหาร 24 มิ.ย.64

  กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ กร.ทหาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ม6 การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564 (ไม่นับวันหยุดราชการ) เวลา 0830 – 1500 ณ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2572 1510 ในวันและเวลาราชการ การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น (งดสวมเสื้อคอกลม รองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง 21-25 มิ.ย.64

  ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทดแทนอัตราว่าง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร. 032 – 337006 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

  สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติการ 5 อัตรา 2. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 อัตรา 3. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา ทุกสาขา 4. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารการคลังและสินทรัพย์ 2 อัตรา 5. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1. พนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดพิมพ์และงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htps://otepc.go.th หรือ สแกน QR Code ตามเอกสารแนบ 1 และยื่นใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง […]

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงาน 25 อัตรา บัดนี้-24 มิ.ย.64

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานธุรการ ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. พนักงานธุรการ ประจำสาขาจักษุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. พนักงานธุรการ ประจำสาขาเวชกรรมฟื้นฟู 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. พนักงานธุรการ ประจำสาขาอายุรกรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. พนักงานพัสดุ ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานธนาคารเลือด 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานส่งเสริมสุขภาพ […]

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 23-30 มิ.ย.64

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล วุฒิ ป.ตรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง ส่วนภูมิภาค 12 อัตรา ได้แก่ (1) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) 1 อัตรา (2) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา (3) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) 1 อัตรา (4) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) 1 อัตรา (5) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล […]

เจ้าของร้าน โพสต์ “ขอยกเลิกขายผ่านแอปดัง” หลังโดนหักค่าคอม เยอะกว่ากำไร!

เจ้าของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือโพสต์ ขอยกเลิกขาย ผ่านแอปพลิเคชั่นส่งอาหารสีชมพู หลังโดนหักค่าคอม+บริการเสริม เยอะกว่ากำไร! ในช่วงยุคของวิกฤตโควิด19 ทำให้ร้านอาหารหลาย ๆ ร้านต้องปิดหน้าร้าน แล้วหันมาใช้บริการเดลิเวอรี่ในการขนส่งอาหารแทน ในปัจจุบันนี้แอปพลิเคชั่น เดลิเวอรี่อาหาร ก็มีอยู่หลัก ๆ 5 – 6 เจ้า แต่การเข้าร่วมแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ ก็จะมีการหักเปอร์เซนต์ โดยแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไป อย่างเช่นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ ที่เจ้าตัวได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก ศราพก ปัญญาไว ว่าทางร้านจะขอยกเลิกการขายผ่านทาง แอปพลิเคชั่นส่งอาหารชื่อดังสีชมพู หลังโดนหักค่าคอม+บริการเสริม จากยอดขาย 8000 เหลือยอด 299 บาทต่อบิล โดยทางร้านได้โพสต์ข้อความว่า “ที่ร้านขอยกเลิกการขายทาง Food Panda ก่อนน่ะครับ ยอดขาย 8000 กว่า หักค่าคอม+บริการเสริม ถือเป็น 2 บิล ที่หักเยอะมาก เหลือ ยอดขายให้ทางร้าน 299 บาท / บิลเดือนนี้   โดยค่า […]

สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ 17-25 มิ.ย.64

  สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ทุกสาขา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2575 6523 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 936