สอบ ก.พ. ปี67 เปิดสมัครสอบเพิ่มเติม รอบ Paper & Pencil เริ่ม 27 เม.ย.นี้

Advertisement โอกาสใหม่มา สำนักงาน ก.พ. แจ้งข่าวดีโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ จะสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เท่านั้น) Advertisement ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ แล้ว สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2567 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ นอกจากนี้ท่านสามารถดูแผนดำเนินการสอบ และขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎด้านล่างนี้ ปฏิทินแผนดำเนินการสอบ ก.พ. ภาค ก. (Paper & Pencil) รอบเพิ่มเติม […]

เตรียมเปิดสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 ภาค ก. แบบ Paper & Pencil จำนวน 380,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แจ้งแผนการดำเนินการสอบ ภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 พร้อมรายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ โดยมีแผนการดำเนินการสอบ ทุกระดับวุฒิ มีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 19 มี.ค. -9 เม.ย.67 : กรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครสอบ อัปโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร วันที่ 12-22 เม.ย.67 : เปลี่ยนรูปถ่าย เฉพาะผู้ที่อัปโหลดรูปผิดพลาด อนุญาตเพียง 1 ครั้ง วันที่ 9 พ.ค. 67 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 2 ส.ค. 67 : ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 25 ส.ค. […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ทดลองทำข้อสอบ รับราชการ-ทุนรัฐบาล ประจำปี 2567

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดให้ทดลองทำตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ และแบบทดสอบทุนรัฐบาล 3 ชุด ก่อนรับสมัครสอบผ่านออนไลน์ 10 ม.ค. 67 หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้กำหนดวันรับสมัครสอบและปฏิทินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567 โดยเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ได้เผยตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ และแบบทดสอบทุนรัฐบาล ให้ผู้สมัครสอบและผู้ที่สนใจสามารถทดลองทำแบบทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยตัวอย่างแบบทดสอบมีให้เลือกทั้งหมด 3 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมีจำนวนข้อสอบ และพาร์ตข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป มีรายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 แบบทดสอบเข้ารับราชการ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอนุปริญญา มีทั้งหมด 72 ข้อ ประกอบด้วยข้อสอบพาร์ตต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา 15 ข้อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 15 ข้อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ 5 ข้อ โจทย์คณิตศาสตร์ […]

สมัครสอบก.พ.67 วันที่ 10 ม.ค.นี้ เช็คเวลา-ช่องทาง-ขั้นตอนการสมัครที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเรื่องการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam) โดยจะเปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ สำหรับวัน-เวลาการรับสมัครนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 -30 มกราคม 2567 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขการสมัครสอบ ก.พ. ทั้งหมดที่นี่ สำนักงานก.พ.เปิดสมัครสอบ ก.พ.2567 วันไหน วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครสอบก.พ. 2567 ผ่านช่องทางใด สมัครสอบก.พ. 2567 ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) ตรวจสอบประกาศการสอบ ก.พ.2567 พร้อมรายละเอียดทั้งหมด (คลิกที่นี่) สำนักงานก.พ.เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าสอบก.พ. 2567 ได้ตั้งแต่วันไหน ผ่านช่องทางใด กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ -8 มกราคม 2567 […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 กรอกข้อมูลล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 (กรอกข้อมูลล่วงหน้า) สอบภาค ก. ปี 2567 กำลังจะมาแล้วว เตรียมตัวกันให้พร้อม โดยการ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 (เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง) ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 *หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น ***ยังไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก.*** ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งวันรับสมัครสอบให้ทราบในโอกาสต่อไป โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หรือ Facebook Page สำนักงาน ก.พ.   ข้อมูลจาก […]

เริ่มแล้ว! สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ปี 2566

30 มกราคม 2566 จะเป็นการ เปิดรับสมัครสอบทุกระดับวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป รวม 333,500 ที่นั่ง (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวนจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) คลิก เพื่อเริ่มการสมัครสอบ และอย่าลืมว่า “ผู้สมัครสอบ ภาค ก ปี 2566” เลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil โดยจะจัดสอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 สำหรับศูนย์สอบที่มี “ที่นั่ง” มากที่สุดคือ กรุงเทพฯและนนทบุรี จำนวน 70,000 ที่นั่ง รองลงมาคือ จ.สงขลา 35,000 ที่นั่ง จ.เชียงใหม่ 32,000 ตามลำดับ (ยังมีสนามสอบที่จังหวัดอื่นๆ อีก) ผู้สมัครสอบต้อง ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในเวลา 22.00 น.ของวันถัดไปนับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบ หากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาดังกล่าว […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 จำนวน 600,000 ที่นั่ง

ทางเพจ สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ข่าว รับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิถุนายน 2565 โดยจะให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อม !! “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการเปิดรับสมัคร 2 แบบ 1. E-Exam ระดับปริญญาตรี 100,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2565 วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท – สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (e-Exam) ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ […]

1 2 4
error: