(11อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)พอช.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.60

Advertisement สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นผู้ปฏิบ้ติงานของสถาบัน พ.ศ.2560 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-24 ก.พ.60 (สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์) Advertisement       Advertisement          

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ก.พ.60

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ทางด้านการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) เปิดรับสมัครบัดนี้-20 ก.พ.60     

705 อัตราว่างงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ประจำสัปดาห์ 29ม.ค.-4ก.พ.60

รวมตำแหน่งงานว่าง งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพฯ-ภูมิภาค ไม่จำกัดสาขาวิชา/ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป บางตำแหน่งรับสมัครถึงเดือนหน้า!! ที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-4ก.พ. 60 ในเพจสมัครงานราชการ-Thaijobsgov.com และเว็บไซต์ Thaijobsgov.com  มีทั้งสิ้น 49 โพสต์ 705 อัตราว่าง รายละเอียดดังนี้  ***คลิกที่หัวข้อแต่ละหัวข้องานเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย 1. (สมัครออนไลน์)การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 1-15ก.พ.60 – 23 อัตรา ป.ตรี 2. การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6ก.พ.60 – 1 อัตรา 3. (สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 30ม.ค.-17ก.พ.60 – 10 อัตรา 4. มณฑลทหารบกที่23 รับสมัครทหารกองหนุนสอบรับราชการเป็นนายทหารประทวน7-9ก.พ.60 – 2 อัตรา  5. (สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-2 มี.ค.60 – 1 อัตรา 6. กรมบังคับคดี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 6-10ก.พ.60 – 1 อัตรา ปฏิบัติงาน […]

(19อัตราสมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ30ม.ค.-15ก.พ.60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค 19 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี รับสมัคร 30 ม.ค.-15 ก.พ.60 ทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th หรือ https://dgr.job.thai.com คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น)                

(สมัครทางอีเมล์)องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.60

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคลากร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-31 ม.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร  

(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครพยาบาล วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3ก.พ.60

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งพยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการและคลินิก สถานเสาวภา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 ม.ค.-3 ก.พ.60  

1,712 อัตราว่างงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ประจำสัปดาห์ 8-14ม.ค.60

รวมตำแหน่งงานว่าง งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน กรุงเทพฯ-ภูมิภาค ไม่จำกัดสาขาวิชา/ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป บางตำแหน่งรับสมัครถึงปีหน้า!! ที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 8-14 ม.ค.60 ในเพจสมัครงานราชการ-Thaijobsgov.com และเว็บไซต์Thaijobsgov.com มีทั้งสิ้น 44 โพสต์ 1,712 อัตราว่าง รายละเอียดดังนี้  ***คลิกที่หัวข้อแต่ละหัวข้องานเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย 1. (19อัตรา)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ16-24ม.ค.60 – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2. (สมัครออนไลน์)NIDAรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ม.ค.60 – 2 อัตรา 3. (งานรัฐวิสาหกิจ)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช. 16-27ม.ค.60 – 1 อัตรา 4. ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส/ป.ตรี บัดนี้-25ม.ค.60 – 3 อัตรา 5. (รับคนพิการด้วย)วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.60 – 8 อัตรา 6. (สมัครทางอีเมล์)กรมพลศึกษา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-15ม.ค.60 – 1 อัตรา 7. ธ.ออมสิน รับสมัครงาน12ตำแหน่งหลายอัตรา […]

(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุคลากร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-28ม.ค.60

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 งานตรวจสอบใบสำคัญ ฝ่ายพัฒนาระบบงานควบคุมภายใน สำนักงานการคลัง อัตราเงินเดือนขั้น 24,270 บาท จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ภายในวันที่ 30 ธ.ค.59-28 ม.ค.60 

(สมัครทางไปรษณีย์)สทอภ.รับสมัครวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม บัดนี้-17ม.ค.60

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-17 ม.ค.60

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20ม.ค.60

สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งงานข้อมูล (สนับสนุนการดำเนินงานขบวนสภาองค์กรชุมชน) 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้อย่างดี สามารถจัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการขับเคลื่อนของขบวนสภาองค์กรชุมชนได้ หากมีประสบการณ์ทักษะความสามารถด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคม นโยบายการพัฒนา นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัคร 6-20 ม.ค.60 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายัง สำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ซอยนวมินทร์ 45-47 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 (วงเล็บมุมซองจดหมายว่า "สมัครงาน") โดยสถาบันจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางลงรับและเอกสารไม่เกินวันสุดท้ายของกำหนดวันรับสมัคร ทั้งนี้ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.codi.or.th  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 

1 52 53 54