TED Fund รับสมัคร พนง.ตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ Advertisement – ป.ตรี/ป.โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – วุฒิ ป.ตรีต้องมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป, วุฒิ ป.โทต้องมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป – คุณสมบัติอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มี.ค.66 ภายใน 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2333-3700 ต่อ 4074, 089-132-4569 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพภ.รับสมัคร จนท.พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-4เม.ย.66

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ฝ่ายเศรษฐกิจชุมชน ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งประสบการณ์ 0-4 ปี (อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-4เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การสุรา รับสมัครหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 บัดนี้-31มี.ค.66

  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา กรอกใบสมัครแล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บัดนี้-31มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัคร ผอ.กองบริหารฯ-กองยุทธศาสตร์ บัดนี้-10เม.ย.66

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (1) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน 1 อัตรา (2) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา โดยมีอัตราเงินเดือน 40,900 – 103,400 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 รับสมัครบัดนี้-10เม.ย.66 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่างหรือสมัครได้ที่ https://www.labai.or.th/5454225

กสศ.รับสมัครหัวหน้า-นักวิชาการตรวจสอบภายใน บัดนี้-15เม.ย.66

  กสศ.รับสมัครงานคนรุ่นใหม่ที่ต้องการร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/y7u2YwMKK13sPjabA บัดนี้-15เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1yyz

สภากาชาดไทย รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.6-ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 1. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 2. พยาบาล (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก 1 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล) 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ 2 อัตรา ป.ตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีวริทยาชีววิทยา,ชีวเคมี,คมี,ทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาศบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น 2 อัตรา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิศการแพทย์ (ถ้าไม่มีใบประกอบริชาชีพต้องสอบให้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี) 5. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา 1 […]

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร วุฒิ ม.6 เพศชาย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รับสมัครคนขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 20,000-25,000 บาท OT โดยเฉลี่ยระหว่าง 5,000 – 12,000 บาทต่อเดือน หน้าที่ความรับผิดชอบ – ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00-17:30 (นอกเวลาคิดเป็น OT) – ดูแลรักษารถยนต์ 4 คัน – สถานที่ปฎิบัติงานสุขุมวิท 39 ไป-กลับ ไม่ต้องค้างคืน – ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 35-45 ปี วุฒิ ม.6 ประสบการณ์ 1-3 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่กินเหล้า ไม่พูดมาก สุภาพ รักสะอาด สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ สิริพร 097-239-9169 อีเมล […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิติกร(ป.ตรี)-จพง.ธุรการ(ปวส.) 13-19มี.ค.66

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา สมัครทางอีเมล์ 13-19 มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2142-3483, 0-2142-3484 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก บัดนี้เป็นต้นไป

  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 1. วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการ 1 อัตรา เงินเดือน 30,000 – 79,000 บาท ปฏิบัติงานองครักษ์ นครนายก – วุฒิ ป.โทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – เกรดเฉลี่ยระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และ เกรดเฉลี่ยระดับ ป.โท ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 8 ปี – มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการใช้งาน ควบคุม หรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือวิทยาศาสตร์ – หากมีประสบการณ์ทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์ทำงานด้านห้องสะอาด ระบบ HVAC กระบวนการผลิตยาฉีด ความรู้ทางด้านมาตรฐาน GMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีใบประกอบวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

กยศ.รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8มี.ค.66

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) 1. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายหรือการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ 2. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 61