ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร (Telesale)

Advertisement ธ.กรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร (Telesale) Advertisement คุณสมบัติ – ไม่จำกัดอายุ – ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา – มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ – สามารถใช้ Microsoft Office ได้ – หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดโดยชักจูงให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 2) ติดต่อลูกค้ามุ่งหวังตามที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่กำหนดและให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ที่ถูกกำหนด 3) เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบของธนาคาร 4) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและธนาคารโดยการสร้างความประทับใจในการบริการทางโทรศัพท์ Advertisement หมายเหตุ : สัญญาจ้างรายปี (ทำสัญญาว่าจ้างคราวละ 1 ปี)โดยเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี […]

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 28 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 28 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา (รับสมัครจังหวัดละ 1 อัตรา) วุฒิ : ป. ตรีทุกสาขา จังหวัดที่เปิดรับสมัคร : จันทบุรี, เชียงราย,บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี,ยะลา, สตูล, สมุทรสงคราม, สระแก้ว, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี 1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิ : ป. ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) จังหวัดที่เปิดรับสมัคร : สิงห์บุรี 2.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (รับสมัครจังหวัดละ 1 อัตรา) วุฒิ […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ จำนวน […]

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครงานเป็นทหารมหาดเล็ก (ชาย,หญิง)

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย,หญิง) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ (พลอาสาสมัครชาย และหญิง) เพศชาย คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี 1. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5 3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 7. ความสูงตั้งแต่ 165 ซม. ขึ้นไป ไม่เกิน 180 ซม. 8. นับถือศาสนาพุทธ 9. ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย 10.ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด(มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) 11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 12. […]

อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา

อบต.ท่าอิฐ จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สายงานระดับ 1 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา สายงานระดับ 2 1. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา 3. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา สายงานระดับ […]

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานหลายพื้นที่ มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 59 อัตรา

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ หลายพื้นที่ จำนวน 59 อัตรา (มีวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) ตำแหน่ง อัตรา และสังกัดที่เปิดสอบ หน่วยงานที่เปิดสอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ชื่อตำแหน่ง : นิติกร, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา (1 อัตรา) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน หน่วยงานที่เปิดสอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : […]

สสจ.ขอนแก่น เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 103 อัตรา

สสจ.ขอนแก่น เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 103 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปริญญา สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 81 อัตรา วุฒิ ปริญญา สาขาวิชาพายาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3.ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญา สาขา วิชาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 4.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปริญญา สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 5.ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน […]

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก .พ. 2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 […]

เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สายงานระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา สายงานระดับ 3 บุคลากร จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน สายงานระดับ 2 วุฒิ ปวท 10,880 บาท วุฒิ ปวส 11,510 บาท […]

1 117 118 119
error: