กกต.ประกาศ77จังหวัดทั่วไทย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง52.28ล้านคน

Advertisement 22 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พ.ค. แยกรายจังหวัดรวม 77 จังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ​52,287,045 คน Advertisement โดยจ.กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 4,469,280 คน รองลงมา จ.นครราชสีมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,124,587 คน, อุบลราชธานี 1,477,644 คน, ขอนแก่น 1,453,689 คน และเชียงใหม่ 1,333,088 คน ตามลำดับ Advertisement   ข่าวจาก : ข่าวสด

ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายผ่าน “เป๋าตัง” เริ่มมิ.ย.นี้ เช็กเงื่อนไขเลย!

( 21 มี.ค. 66 )นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้เพิ่มช่องทางการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว โดยดำเนินการเป็นโครงการนำร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการแล้วจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 4.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 5.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6.โรงพยาบาลสระบุรี และ7.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำหรับผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า มีการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,095 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 7,054,809 บาท โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผลการใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 3,434 รายการ มูลค่าการใช้สิทธิเป็นเงินจำนวน 6,032,744.50 บาท รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 427 […]

ชัชชาติเผยปี67 จราจรอัจฉริยะมาแน่ ค่าดูแลกล้องวงจรปิดสูงปีละ800ล้าน

21 มีนาคม เวลาราว 16.00 น. ที่สำนักการจราจรและขนส่ง เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ กทม. สัญจร สำนักการจราจรและขนส่ง” นายชัชชาติเปิดเผยว่า สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ดูแลเรื่องการจราจร ความปลอดภัย กล้องวงจรปิด รถไฟฟ้าสายสีเขียว รถเมล์บีอาร์ที ป้ายรถเมล์ ป้ายโฆษณา ซึ่งปัจจุบันมี 1,170 ป้าย สร้างรายได้ให้ สจส.ปีละกว่า 120 ล้านบาท “เรื่องสำคัญคือความปลอดภัย ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ ปีละประมาณ 800 คน โดยตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อยปีละ 20% จากทั้งหมด ทั้งนี้ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดจาก 2 ส่วน คือ 1.ด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมยาก ต้องรณรงค์กับภาคีเครือข่าย เช่น สวมหมวกกันน็อก ประกอบกับรวบรวมแผนที่จุดเสี่ยง (Risk Map) เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป […]

กรมบัญชีกลางขยายเวลาเบิกเงินเหลื่อมปีได้ถึง ก.ย.66

20 มี.ค. 2566 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. 2566 ขณะนี้ปรากฏว่า มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป น.ส.กุลยา กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. 2566 ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย. 2566 โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้   ข่าวจาก : ข่าวสด

ประกันสังคมเพิ่ม35รพ. ผ่าตัดฟรี ไม่ต้องรอคิวนาน ให้บริการถึง30มิ.ย.

8 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วยและมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ นำร่องในกลุ่มโรคที่มีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษามากที่สุดสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัด ลดระยะเวลาการพักฟื้น โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการแต่อย่างใด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งผู้บริหารสถานพยาบาลทั้ง 35 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นายบุญสงค์กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ร่วมมือกับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม, ก้อนเนื้อที่มดลูก, โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 แล้วจำนวน 10 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการ ทำหัตถการแล้ว […]

โปรดเกล้าฯ แก้ไข พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ให้ ส.ส.ช่วยผู้สมัครหาเสียงได้แล้ว

19 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 34 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สำหรับ มาตรา 34 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 34 ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่ และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้ ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำตามวรรคสอง […]

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว กม.อาชญากรรมไซเบอร์ เปิดบัญชีม้า “คุก3ปี ปรับ3แสน”

16 มีนาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ อาทิ กรณีที่สถานบันการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ พบเหตุสงสัย หรือได้รับข้อมูลว่า บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ธุรกรรม กระทำความผิดหรือฟอกเงิน ให้สถาบันการเงิน ระงับธุรกรรมนั้นทันทีชั่วคราว ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งเหตุ ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,00-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข่าวจาก : […]

หัวจะปวด! สาวทำงานกะกลางคืน ถูกเพื่อนบ้านขอให้เปลี่ยนกิจวัตร เหตุอาบน้ำก่อนนอนเสียงดัง

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานกะดึกตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจหลังจากเพื่อนบ้านเรียกร้องให้เธอเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เพราะบอกว่าเธอทำเสียงดังเกินไปตอนอาบน้ำ หญิงสาวคนนี้โพสต์ลง Reddit กล่าวว่า “ฉันอาศัยอยู่ที่ชั้นบนสุดของอาคารอพาร์ตเมนต์ 3 ชั้น และมีเพื่อนบ้านชื่อคาเรนอาศัยอยู่ข้างล่าง ฉันทำงานกะกลางคืนดังนั้นไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากต้องทำทุกอย่างให้เสร็จและเข้านอนตอนเช้า ฉันจึงพยายามส่งเสียงรบกวนให้น้อยที่สุด” น่าเสียดายที่กิจกรรมของเธอยังคงส่งเสียงรบกวนแม้จะพยายามแล้วก็ตาม เพราะท่อประปาของที่พักนั้นโบราณมาก เมื่อเธอกลับจากทำงานแค่ทำกิจวัตรอย่างทำอาหารเย็นและล้างจานซึ่งไม่คิดว่าจะเสียงดัง แต่เพื่อนบ้านก็ยังส่งข้อความหาเธอเพื่อบอกว่าไม่พอใจกับ ‘เสียงน้ำ’ ทั้งคู่ทะเลาะกัน ฝ่ายเพื่อนบ้านแจ้งว่าจะร้องเรียน แต่เธอเองก็ไม่ยอมเหมือนกัน เธอคงทนไม่ได้หากต้องเข้านอนโดยที่เต็มไปด้วยเหงื่อไคล หรือทิ้งห้องให้สกปรก หลังจากโพสต์ลงไป โชคดีที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เข้าข้างเธอ เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอแต่เป็นท่อประปาของอพาร์ตเมนต์ต่างหาก   ข่าวจาก : ข่าวสด

ครม.อนุมัติ ออกหวย 6 หลัก 3 หลัก คนถูกไม่ต้องเสียภาษี ไม่มีคนถูกก็สมทบงวดถัดไป

14 มี.ค.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (L6 N3) หรือ หวย 6 หลัก 3 หลัก แบ่งออกเป็น สลาก L6 ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน จัดให้มีสลาก 2 แบบ แบบใบ จำหน่ายโดยใช้วิธีการพิมพ์จำหน่าย และแบบดิจิทัล จำหน่ายโดยใช้ข้อมูลในระบบ จัดสรรเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายรวมในแต่ละชุด แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 9 ประเภท ดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6 ล้านบาท โอกาสถูก 1/1,000,000 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน […]

ครม.อนุมัติเพิ่มเงิน “นายก-สมาชิก อบต.” เริ่ม 1ต.ค. สูงสุดเดือนละ7.5หมื่นบาท

14 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่..) พ.ศ. … โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และมีการกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับ รายได้ของ อบต. ซึ่งปัจจุบันมี 5,300 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังนี้ 1.รายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราค่าตอบแทนของนายกอบต. รวม 25,800 บาท/เดือน รอง นายก อบต. รวม 15,480 บาท/เดือน ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. 10,880 […]

1 2 975