สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวส บัดนี้-7ก.พ.60

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดโดยย่อดังนี้

1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
– ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง

2. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
– ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ

ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 เกษตรกลาง เขตจตุจักร กทม. ภายในวันที่ 30 ม.ค.-7 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2561 2340

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ