(51อัตรา)รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวช. บัดนี้-16ธ.ค.59

aopnopvf

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราง 51 อัตรา

1. เจ้าพนักงานธุรการ (หญิง) 9 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพณิชยการ
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2. พนักงานบริการ 1 อัตรา (หญิง) เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) 5 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.มาแล้ว
– สามาถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) 12 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5. พนักงานเปล (ชาย) 4 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.มาแล้ว
– สามาถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

6. พนักงานประกอบอาหาร (ชาย) 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.มาแล้ว
– สามาถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

7. พนักงานทั่วไป (ชาย-หญิง) 15 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6
– เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.มาแล้ว
– สามาถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

8. พนักงานขับรถยนต์ (ชาย) 2 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท
– อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.มาแล้ว
– สามาถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี บัดนี้-16 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-217128

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ