กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 28พ.ย.-9ธ.ค.59

sarabannavy

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

1. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) 1 อัตรา
แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เพศชาย/หญิง
– มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี

2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) 2 อัตรา
แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เพศชาย/หญิง
– มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี

อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ
10,430 บาท รวมถึงได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28 พ.ย.-9 ธ.ค.59 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดโทรสอบถาม. 0 2475 5459 และ 0 2466 1915 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น.

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านบนนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ