กองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ธ.ค.59

ku_logo

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) 1 อัตรา
เงินเดือน
13,000 บาท (อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท + เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ 1,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) 1 อัตรา
เงินเดือน
16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ

3. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา 
เงินเดือน
13,000 บาท (อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท + เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ 1,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้-30 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ