คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น รับสมัครอาจารย์ เงินเดือน37,000-45,000 มีที่พักให้ฟรี

westernuniversity_logo

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาทางด้านสัตวแพทยศาสตร์, สัตวศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
3. สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี
2. ทำงานวิจัยในด้านที่ผู้สมัครชำนาญหรือสนใจ
3. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนหรือสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต


ค่าตอบแทน
1. สำหรับผู้สมัครวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโท ค่าตอนแทนเริ่มต้น
37,000 บาทต่อเดือน
2. สำหรับผู้สมัครวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาเอก ค่าตอบแทนเริ่มต้น
45,000 บาทต่อเดือน
3. มีที่พักภายในมหาวิทยาลัยฟรี
4. สิทธิประกันสังคม
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การสมัคร
ผู้ที่สนใจ โปรดส่งประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานมาที่
อาจารย์สุภาพ มีโชค อีเมล [email protected] โทร 087-379-3882

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ