(15อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต) สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

archeeva_logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 8 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
– สำนักความร่วมมือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
– สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
– ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
– ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
– ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ใน
ทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามตำแหน่ง (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) 
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

3. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ทางการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

4. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว สาขานิติศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

5. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ใน
ทุกสาขาวิชา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://vec.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 11-19 ก.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ