กรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 1/2559
รายละเอียดดังนี้

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม) 
จำนวน 
1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจาก ม.3 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจาก ม.3 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
4) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เลขที่ 101 ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทร.0 4205 0055

2. พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 229 ม.3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4418 2560-1

3. พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงจังหวัดขอนแก่น เลขที่2/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0 4333 2922

4. พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/1 ม.2 กม.25-26 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3574 3277

5. พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถ.เพชรเกษม กม.ที่11 หมู่ 15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 โทร.0 2413 1141, 0 2455 1592

6. พี่เลี้ยง (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี) 
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
1) ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ 
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 0 2577 1958

7. พนักงานบริการ (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมกรณ์ (จังหวัดเชียงใหม่))
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2) ปวช.
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมกรณ์ (จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 1 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5327 8573

8. พนักงานบริการ (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2) ปวช.
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/1 ม.2 กม.25-26 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3574 3277

9. พนักงานบริการ (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
2) ปวช.
3) ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย 
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เลขที่ 45 ม.4 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 โทร.0 2577 1958

10. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม) 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. และ
2) มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) มีความชำนาญในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนครพนม และพื้นที่ทั่วไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้
5) ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เลขที่ 101 ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โทร.0 4205 0055

11. เจ้าหน้าที่พยาบาล (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1) ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
2) ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาพยาบาล/สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจาก ม.6
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 229 ม.3 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.0 4418 2560-1

12. นักสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
1) ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถ.เพชรเกษม กม.ที่11 หมู่ 15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 โทร.0 2413 1141, 0 2455 1592

13. นักสังคมสงเคราะห์ (ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
1) ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 132 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทร.0 7626 9699-700

14. พยาบาล 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
สถานที่รับสมัครและประเมินสมรรถนะ : ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมกรณ์ (จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 1 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0 5327 8573

สมัครและขอยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 13-17 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dop.go.th

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
ปริญญาตรี ปวช. ม.3 ม.6 หางานราชการขอนแก่น หางานราชการนครพนม หางานราชการบุรีรัมย์ หางานราชการปทุมธานี หางานราชการภูเก็ต หางานราชการสงขลา หางานราชการอยุธยา หางานราชการเชียงใหม่ หางานราชการในกรุงเทพ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุนายช่างเขียนแบบฯ วุฒิ ปวส.20ส.ค.-9ก.ย.63
ม.ขอนแก่น รับสมัคร รปภ.67อัตรา วุฒิ ป.6 สมัครออนไลน์บัดนี้-7ก.ย.63
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์-พนักงาน74อัตรา
ราบ11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุนายสิบ50อัตรา 8-13ส.ค.63
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ส.ค.63