ศูนย์อนามัยที่13 กรุงเทพฯ รับสมัครครูพี่เลี้ยงและเจ้าพนักงานเวชสถิติ เงินเดือน13,010-13,800

ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 1/2559

กรมอนามัย_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,010 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเวชระเบียน 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่13 กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิ.ย.59 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2521 6550 ต่อ 303 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ